Priser for overnatning på Skamstrup camping,
gældende pr. 1. juni 2022

Faste priser for alle overnatninger:

4,- kr. pr. KW/h.

5,- kr. miljø tillæg pr. døgn, pr. voksen fra 18 år.

Ekstra voksne fra 18 år            40,- kr.

 

Overnatninger ikke medlemmer:

2 voksne pr. døgn                                      115,- kr.

1 voksen pr. døgn                                       80,- kr.

 

Overnatninger medlemmer:

2 voksne pr. døgn                                     105,- kr.

1 voksen pr. døgn                                       70,- kr.

 

Rabatkupon overnatninger kun medlemmer:

2 voksne12 kuponer / overnatninger           1140,-kr.

1 voksen    12 kuponer / overnatninger         685,-kr.

Kuponerne er personlige, og kan ikke overdrages til andre.

 

Månedsplads kun medlemmer  

2 voksne                                                   1425,-kr.

1 voksen                                                     855,-kr.

 

Helårspladser kun Medlemmer:

9000,- pr. år. Strøm og miljø tillæg afregnes hver den 1. i måneden

 

Månedspladser og Helårspladser afregnes altid forud, mens forbrug el og miljø tillæg afregnes bagud.

 

Leje af opbevaringsplads i container pr. år      1000,- kr.

 

Ved opskrivning til helårsplads, og ved ønske om anden plads, betales 100,-, som skal fornys hver den 1/1, hvis man fortsat ønsker at blive på ventelisten.

Betaling på pladsen:

Du kan også benytte mobilpay på nr.433679

Sidste mulighed er at indbetale til Nordea konto: 2520-9033500308 husk! altid at skrive indbetalers navn.

Hvis der skal overføres fra en udenlandsk konto,så bruger man

BIC NDEADKKK Iban DK64 2000 9033 5003 08

Se i øvrigt hjemmesiden om ordensreglement / aftale om anvendelse af DCK Skamstrup