Det er du ikke. Dyrene går over vejen, når du mindst venter det.

I Sverige dræbes hvert eneste år i trafikken mellem 7.000 og 13.000 elge og mellem 40.000 og 60.000 rådyr.

Hvor opmærksom du end mener du er, på trods af, at du sænker hastigheden på udsatte steder, kan ulykken opstå. Mørke, tåge, regn, lygteskæret fra modkørende biler er alle elementer der nedsætter dit udsyn og kan hindre dig i at opdage faren i tide.

Pludselig står dyret foran dig og en kollision er uundgåelig!!!!!

…………

Jeg ved fra mit arbejde, at en påkørsel af mindre vildt
f.eks. dåvildt i bedste fald kun giver skader på materiellet, men jeg ved også, at reaktionen hos føreren af bilen ofte medfører, at ulykken bliver langt mere alvorlig.

De fleste reagerer instinktivt på en fare ved at forsøge
at undvige. Det kan være meget alvorligt på veje med hindringer langs siderne. Som sagt alvorligt i sig selv, men måske katastrofalt med en tung campingvogn på slæb.

Husk – råvildt går meget sjældent alene.Løber en over vejen, kan du regne med, at der er mindst en mere, der følger trop.

Jeg ved også, fordi jeg selv har set de skader, der opstår på en stor personbil (Volvo) efter nærkontakt med en elg, at det med sikkerhed koster liv, og ikke kun elgens.

Mange har gennem flere år kørt i Sverige og aldrig set en vildt levende elg. Mange har måske aldrig set en sådan skabning overhovedet. Til dem kan jeg oplyse, at en svensk jæger engang har fortalt mig, at de største tyre, som han havde nedlagt vejede 700 kg. Elgene er størst nordpå.

Det fremgår tydeligt, når man ser på elgens “opbygning”, at tyngdepunktet ligger ret højt. Det betyder, at en elg, når den påkøres af en bil, får skubbet benene væk under sig og ender med hele vægten på bilens tag. Det holder taget ikke til.
Ruderne splintres og taget presses nedad. Dels på grund af elgens massive vægt, men i særdeleshed også af den i forbindelse med påkørslen udløste energi. Det betyder næsten med garanti dræbte personer i bilen.

Kør forsigtigt – for din egen, dine medtrafikanters og dyrenes skyld.

med venlig hilsen
kaj