De nye regler betyder at kørekortet hvert 15 år skal forsynes med et tidssvarende foto.
Man undgår dog lægetjek samt en ny køreprøve. Dette vil kostet ca. 100 kroner.

Ændringen kommer til at berøre kørekort der udstedes eller fornyes efter januar 2013. Pr. 19. januar 2013 træder der nye regler i kraft om kørsel med anhænger. I forbindelse med implementeringen af EUs 3. kørekort direktiv, vil der pr. 19. januar 2013, komme nye regler for kørsel med anhænger.

19. januar 2013 – 3. kørekortsdirketiv

 

 

Nye kategorier

 

· AM (ny kategori)

Knallert

a) Lille knallert, alder fyldt 16 år

b) Stor knallert, alder fyldt 18 år

· Kategori TM, alder fyldt 16 år

traktor/motorredskab giver ret til at føre disse køretøjer, herunder med tilkoblede påhængskøretøjer

· Kategori A1, alder fyldt 18 år

Lille motorcykel (ny kategori) 125 cm3 maks. motoreffekt på 11 kW. forhold mellem motoreffekt og køreklarvægt på højst 0,1 kW. trehjulet motorcykel/bil højst motoreffekt på 15 kW motoreffekt, med eller uden sidevogn. A1 tilkoblet et påhængsvogn eller et påhængsredskab.

· Kategori A2, alder fyldt 20 år

Mellemstor motorcykel (ny kategori) maks. motoreffekt på 35 kW. forhold mellem motoreffekt og køreklarvægt på højst 0,2 kW. og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte motoreffekt, derudover A1, lille og stor knallert, samt trehjulet motorcykel/bil højst motoreffekt på 15 kW motoreffekt, med eller uden sidevogn. A2 tilkoblet et påhængsvogn eller et påhængsredskab.

· Kategori A, alder fyldt 24 år

Stor motorcykel, A2, A1, lille og stor knallert trehjulet motorcykel/bil højst motoreffekt på 15 kW motoreffekt, med eller uden sidevogn. A tilkoblet et påhængsvogn eller et påhængsredskab.

· Kategori B, alder fyldt 18 år

Almindelig bil – varebil, indrettet til befordring af højst 8 pers. foruden føreren. t.t.v. op til 3.500 kg. tilkoblet påhængskøretøj på t.t.v. 750 kg. samlet t.t.v. ikke overstige 4.250 kg. overstiger vogntogets t.t.v. 3500 kg. da kun føres af person med B+ (særlig uddannelse og prøve) trehjulet motorcykel/bil (først efter fyldt 21 år), TM, AM – lille/stor knallert.

· Kategori C1(ny kategori), alder fyldt 18 år

Lille lastbil med t.t.v. over 3.500 kg og under 7.500 kg, og befordring af højst 8 pers. foruden føreren, og påhængskøretøj på højst 750 kg.

· Kategori C, alder fyldt 21 år – undtagelse se § 25, stk. 2 og 3.

Stor lastbil med t.t.v. over 3.500 kg. og befordring af højst 8 pers. foruden føreren, og påhængskøretøj på højst 750 kg. Motordrevet blokvogn.

· Kategori D1(ny kategori) alder fyldt 21 år

Lille bus indrettet til befordring af over 8 pers. men højst 16 pers. foruden føreren, og med en længde af højst 8 meter (lille bus), og påhængsvogn på højst 750 kg.

· Kategori D alder fyldt 21 år – undtagelse se § 27, stk. 2 og 3.

Stor bus indrettet til befordring af over 8 pers. foruden føreren, og påhængsvogn på højst 750 kg.

 

 

· Kategori E (stort påhængskøretøj)

o Kategori B med stort påhængskøretøj (B/E) bestående køretøj kat. B og påhængsvogn på højeste t.t.v. 3.500 kg.

o Kategori C1 med stort påhængskøretøj (C1/E) (ny kategori) køretøj kat. C1 og påhængsvogn maks. t.t.v. 750 kg. eller køretøj kat. B og påhængskøretøj med højeste t.t.v. 3.500 kg.

o Kategori C med stort påhængskøretøj (C/E) bestående af køretøj Kat. C og påhængsvogn på over 750 kg. og køretøj kat. C1 og påhængsvogn maks. t.t.v. 750 kg. eller køretøj kat. B og påhængskøretøj med højeste t.t.v. 3.500 kg. Endvidere D1/E og D/E, hvis kørekortindehaveren har Kat. D1og D. Endvidere ret til at fører lastbil med tilkoblet blokvogn

o Kategori D1 med stort påhængskøretøj (D1/E) (ny kategori) bestående af køretøj Kat. D1 og påhængsvogn på over 750 kg. eller køretøj kat. B og påhængskøretøj med højeste t.t.v. 3.500 kg.

o Kategori D med stort påhængskøretøj (D/E) bestående af køretøj Kat. D og påhængsvogn på over 750 kg. og D1/E eller køretøj kat. B og påhængskøretøj med højeste t.t.v. 3.500 kg.

o For ikke-registreringspligtige påhængsredskaber fastsættes tilladte totalvægt efter påhængsredskabes FAKTISKE totalvægt. Alle ovennævnte kategorier kan tilkobles påhængsredskab.

 

· Erhvervsmæssig personbefordring, alder fyldt 21 år.

 

 

Alle kørekort der udstedes efter 190113, hvad enten der er tale om førstegangsudstedelse, fornyelse eller duplikat kørekort da kun gældende i 15 år.

 

Dog ikke C1, C, D1, D, C1/E, C/E, D1/E og D/E kun gældende i 5 år. Endvidereogså gældende for Erhvervsdelen til B, D/1 og D

 

 

MINDSTE ALDER FOR KØREKORT

 

Alder

Kategori

16

18

20

21

24

AM lille knallert

OK

       

AM Stor knallert

 

OK

     

Traktor/motorredskab

OK

       

Motorcykel LILLE

 

OK

     

Motorcykel MELLEM

   

OK

   

Motorcykel STOR

       

OK

Bil

 

OK

     

Lastbil LILLE

 

OK

     

Lastbil

     

OK

 

Bus LILLE

     

OK

 

Bus

       

OK