Hvis du skal til udlandet med din anhænger – campingvogn, trailer mv. – er der to betingelser, der skal være opfyldte, hvis du lovligt skal køre med anhænger uden trailerkørekort:

1) Vogntogets totalvægt (bilens totalvægt + anhængerens totalvægt) må højst være 3500 kg.

2) Anhængerens totalvægt må højst overstige bilens egenvægt med 50 kg.

 

Tidligere kunne du, hvis du har fået kørekort før 1. maj 2009, lovligt vælge bilens største påhængsvægt ifølge bilens registreringsattest som “anhængerens totalvægt”. Hvis altså denne vægt er lavere end anhængerens totalvægt ifølge anhængerens registreringsattest. Men en ændring i kørekortbekendtgørelsen gør, at denne regel kun gælder ved kørsel i Danmark og ikke længere ved kørsel i udlandet.

 
Bøde og kørselsforbud
Hvis du i dag krydser den danske grænse og gør brug af muligheden for at lægge bilens største påhængsvægt til grund i stedet for anhængerens totalvægt, så kan du risikere bøde og forbud mod fortsat kørsel i det pågældende land.

 
Hvad skal du gøre
Hvis du hidtil har valgt bilens største påhængsvægt som anhængerens totalvægt, skal du sørge for at få nedsat anhængerens totalvægt, så den kommer ned på det maksimalt tilladte, nemlig bilens egenvægt + 50 kg, inden du kører i udlandet med din anhænger. Nedsættelse af anhængerens totalvægt vil kræve, at anhængeren synes med den nye og lavere totalvægt. Det vil altså koste et synsgebyr og et efterfølgende besøg hos SKAT med synsattesten.

 

Trailerkørekort
Det forventes, at der kommer endnu en ændring i kørekortbekendtgørelsen, der vil betyde, at alle, som tager kørekort efter 19. februar 2013, skal have et trailerkørekort for at køre med anhænger med en totalvægt på mere end 750 kg. Det er kun nye bilister, som lovændringen vil berøre. Har du allerede kørekort eller tager det inden 19. februar 2013, kan du fortsat køre med campingvogn uden trailerkørekort – hvis dit vogntog i øvrigt ikke kræver et trailerkørekort. Reglerne er dog ikke vedtaget endnu.

 

Kilde: FDM http://www.fdm.dk/nyheder/nye-regler-koersel-med-anhaenger-udlandet