Ordensregler
DCK Skamstrup

Definition: I det følgende dækker begrebet vogn over autocampere, campingvogne, teltvogne og telte.

1. Ankomst
Du skal indskrive dig på pladsen, når du ankommer. På infohuset findes en lille boks, der indeholder blanketter til formålet. Læg den ene del i postkassen og hæng din part af blanketten synligt i et vindue i dørsiden på din vogn.

2. Færdsel med køretøjer
Der må ikke køres unødvendigt på græsarealerne. Det er ikke tilladt at køre på græsarealet mellem afslutningen på vej et og frem til vej to.
Hastigheden skal afpasses forholdene og må under ingen omstændigheder overstige 10 km/t.

3. Placering af dit campingkøretøj
Din vogn skal vende trækstangen / front mod vejen, og der skal være mindst tre meter mellem enhederne.

a. Vogne kan stå ubrugte på pladsen i 1 uge efter hvert betalt døgn i tilknytning til overnatningen i højest 3 uger. Hvis vognen henstår på pladsen skal der minimum betales 2 overnatninger hver 3. uge. 
b. Vogne og biler må vaskes på pladsen uden brug af rindende vand. Vognene skal i øvrigt fremstå vedligeholdte.
c. Vognene skal som minimum være ansvarsforsikrede.
d. Det forventes, at vognene gas – testet hvert andet år.
e. Vogne, der henstår på pladsen, skal flyttes mindst hver 3. uge i perioden fra den 1. april til den 1. november. 
f. Når vognen flyttes efterlades pladsen nyslået / genoprettet, hvis der er tryk- eller kørespor efter hjulene.
g. Eventuel gulvbelægning i fortelt / solsejl skal være åndbart.
h. Når vognen ikke er beboet, skal fortelt / solsejl nedtages og evt. tæpper fjernes.
i. Der må ikke henstå møbler, grill eller lignende på græsplænen omkring vognen, når enheden er ubeboet.

4. Kørefaste pladser
Der er etableret et antal kørefaste pladser. Disse samt de parkeringsmuligheder, der findes i forlængelse af pladsens kørefaste veje er primært beregnet til autocampere. Andre campingkøretøjer må anvende pladserne, men brugerne skal rømme pladsen, hvis der opstår behov herfor. Pladserne rømmes i den rækkefølge man er ankommet således, at senest ankomne rømmer først.

5. Faste pladser
På arealet nord for fordelingsvejen findes 5 faste pladser, ligesom der findes yderligere 5 faste pladser vest for vej 3.
På pladserne må der etableres fast gulv i forteltet. Der må etableres terrasse  ud for vognen f.eks. under et solsejl. Der stilles følgende krav til en terrasses udformning.

a. Gulvet skal måle 3 x 6 m.
b. Belægning skal bestå af 125 x 25 mm trykimprægnerede og høvlede terrassebrædder.
c. Strøer skal være 75 x 75 mm trykimprægnerede stolper.
d. Stolperne placeres isoleret fra jorden på fliser 30 x 30 x 5 cm.
e. Hvis vognen jævnligt fjernes fra pladsen, skal kørevejen for camping- vognens hjulsæt styrkes med en plast – græsarmering.
f. Der må etableres en lignende græsarmering til brug for bilen.

Se i øvrigt lejeaftalen.
 
6. Strømforsyning
Der findes et antal strømstandere på pladsen. Der er 6 Amp til rådighed i hvert stik. Strøm afregnes efter forbrug. Afregningen skal kun indeholde hele tal.

7. Klubhusene
Klubhusene kan anvendes af alle medlemmer. I forbindelse med stævner har deltagere heri prioritet til husene.
Lokalerne kan lejes (500 kr. / dag) til private formål, hvis der ikke afholdes stævner.
Brugerne er ansvarlige for, at lokalerne fremstår ordentligt efter brug.

8. Køkkenfaciliteter
Pladsens køkken er primært til rådighed for gæster, der ikke har køkken til rådighed i enheden. Køkkenet prioriteres derudover til stævner.
Køkkenet kan anvendes af flere i forening efter nærmere aftale med lejrchefen eller I dennes fravær en repræsentant for Skamstrupudvalget.
Brugerne er ansvarlige for, at køkkenet fremstår ordentligt efter brug.

9. Affaldssortering
Flasker, dåser og husholdningsaffald skal sorteres og bortkastes i de dertil indrettede enheder I “flaskegården”. Konserves – glas må ikke indeholde madrester. Der må ikke henstilles / bortkastes andet affald.

10.  Fyrværkeri
 Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri på området.

11.  Rygning
Det er ikke tilladt at ryge (gælder også E – røg) inden døre. Herunder også den overdækkede terrasse. 

12.  Husdyr
Hunde og andre mindre husdyr er velkomne på pladsen. De skal luftes uden for pladsen. På pladsen føres dyret i kort snor. Dyr må ikke medbringes i klublokaler, på den overdækkede terrasse, i baderum ol.
Støjende og / eller aggressive dyr kan bortvises fra pladsen.
Gentagne overtrædelser af ovenstående kan medføre bortvisning i en periode, der defineres af Skamstrupudvalget. 

13.  Nattero
Der skal være ro på pladsen kl. 2300. Der kan træffes anden aftale i   forbindelse med arrangementer og klubfester.

14.  Anvisninger
Vejledninger og anvisninger fra lejrchefen / Skamstrup udvalget skal følges. Manglende efterkommelse heraf kan medføre bortvisning.

Skamstrupudvalget januar 2018