Kære medlemmer

Jeg har, som tidligere oplyst, tilskrevet DCU v / Landsformand Bjarne Jensen med henblik på en sondering af mulighederne for et fornyet samarbejde organisationerne imellem.

På den baggrund var næstformand Alex Andreasen og jeg mandag den 23. september inviteret til møde med landsformand i DCU Bjarne Jensen og Campingchef i DCU Søren Dahlin.

Mødet forløb i en god og konstruktiv tone, hvorunder der også var tid til et tilbageblik på
de samarbejdsproblemer, som vi alle ved, der har været mellem DCK og DCU. I den forbindelse erindrede jeg mig, at det altid er klogt at høre en sag belyst fra flere sider.

Det er min klare opfattelse af mødet, at striden nu er bilagt, og at begge parter er indstillet på at fokusere på fremtiden og et fornyet samarbejde til gavn og glæde for medlemmerne i begge organisationer.

Det glæder mig, at DCU’s landsformand Bjarne Jensen som afslutning på mødet tilkendegav, at DCK’s medlemmer fra første uge i oktober i år opnår 15 % rabat på overnatningsprisen på DCU’s samtlige 22 campingpladser mod forevisning af gyldigt CKE – kort med DCK som udsteder.

Kære medlemmer – husk så i øvrigt, at der ikke findes dem og os. Der findes “vi” – og vi – har en fælles interesse i at nyde friluftslivet og opleve godt socialt samvær – uden skelen til et eventuelt tilhørsforhold til en interesseorganisation.

Sammen gør vi det bedre!.”

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen