Nu er en cykel jo mange ting. Ikke mindst udvikler markedet for el cykler sig med rivende hast. I de næste par numre af Appen-dix vil vi bringe nogle fakta omkring el cyklen, der måske kan fungere som “vejviser” i forhold til det brede udbud af cykler, der er på markedet. En elcykel er en forholdsvis stor investering, så du skulle helst have den rigtige fra begyndelsen.
Vi begynder med omhandlede artikel fra Trafikstyrelsen. Hvad siger loven om el cykler?

Vær i øvrigt opmærksom på, at El cykler er tunge. Derfor kan to cykler monteret på campingvognens træktøj belaste bilens kugletryk i uhensigtsmæssig retning. Tilsvarende kan cyklernes placering på et stativ bagerst på en campingvogn påvirke kørslen, fordi den høje vægt i kombination med den lange afstand til aksel / træktøj kan medvirke til pendulbevægelser.

M.v.h. 2310
Kaj Rasmussen

Hvordan er den danske elcykel lovgivning?

Elcykel lovgivning – hvilke regler skal en elcykel overholde?

Til den lidt mere kedelige del om elcykler. Hvad er tilladt? Hvad står der om elcykler i loven? Vi har kigget nettet rundt efter information om elcykel lovgivning – og her er udbyttet. Vi skal nok holde det kort – elcykel lovgivning er ikke det mest spændende emne.
De tre ting du skal vide om elcykel lovgivning:

Til det har vi her fundet frem til Trafikstyrelsens ’Vejledning om syn af køretøjer’, hvor der i afsnittet omkring reglerne for elcykler står følgende, om de krav der skal være opfyldt for, at en elcykel ikke anses for værende et motordrevet køretøj:
•”En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidig betjenes.
•En el-hjælpemotor må højst have en effekt på 250 W.
•En el-hjælpemotor må kun afgive effekt ved hastigheder på 25 km/h eller derunder.”

Kilde: Trafikstyrelsen

Hvis ellers ovenstående overholdes, gælder der de samme regler for en elcykel, som der er for de almindelige traditionelle cykler. Det vil altså sige, at du gerne må køre med din elcykel på cykelstierne og skal overholde de samme færdselsregler som alle andre cyklister.
Er kravene derimod ikke opfyldt, vil din elcykel i loven blive set som et motordrevet køretøj – og blive klassificeret som en knallert. Det vil gøre, at den skal typegodkendes ligesom alle andre motordrevne køretøjer.

Hvordan gør man sin elcykel lovlig?

Det kan være svært at komme tilbage til en lovlig løsning, når man først har købt en elcykel, der ikke overholder den danske elcykel lovgivning. Derfor vil vi da også som det opfordre dig til at være meget opmærksom på, at loven er overholdt på den elcykel, som du køber.

Er du dog i den situation, at du allerede har købt din elcykel? Så er det bedste, du kan gøre at finde ud af, hvordan du får den elektronisk begrænset igen. Ofte vil en cykelsmed kunne hjælpe dig.

Overhold den danske elcykel lovgivning

Selvom det hører til de yderste sjældenheder, at elcyklister bliver stoppet og får bøder med mere, anbefaler vi på det kraftigste, at man finde en elcykel, der overholder lovgivningen.