Efter en vel overstået weekend på Skamstrup Campingplads hvor vi deltog i DCK Kreds Sjællands generalforsamling må det være tid til eftertanke.

Selve generalforsamlingen forløb som en sådan måtte forventes at forløbe beretning og regnskab blev fremlagt og vedtaget med akklamation, noget af det jeg lagde mærke til var at formanden lagde op til et generationsskifte, om 2 år, han fortalte også at kredsen/landsbestyrelsen gerne giver tilskud til guider samt oplægsholdere i forbindelse med træf så længe der penge i kassen, dette lyder for mig som ny i DCK som en rigtig god beslutning

Regnskabet ser rigtigt fint ud, med godt 70.000kr i kassen er der råd til og gøre noget for medlemmerne, såfremt vi (medlemmer) ellers vil det.

Landsformanden orienterede lidt om de udfordringer der i forhold til kreds Fyn hvilket jeg som ny i DCK selvfølgelig har svært ved at have kendskab til, men jeg forstod at der ville komme en løsning i forbindelse med landsgeneralforsamlingen.

Selve weekenden i øvrigt startede for vores vedkommende med at vi ankom om torsdagen til en tom vogn, den havde stået der fra weekenden med Hobbytræffet, og vi var ikke de eneste som ankom om torsdagen, så her er det på sin plads med lidt malurt i bægeret, der burde have været åbnet for alle bade- og toiletrum allerede om torsdagen.

Den weekend hvor der var hobbytræf var vi glade for at kunne bruge pladsens internet, men jeg/vi Kunne konstatere at med så mange enheder på pladsen er det lige svagt nok, jeg kunne dog forstå nogle af de ”gamle” DCK-er at det var noget som der blev arbejde på, hvilket jeg kun kan syntes er en god ide.

Under punktet eventuelt havde jeg følgende bemærkninger, fricamp uden bad kunne godt afholde sådan nogle os fra at deltage, dette selvom vi blev tilbudt at låne et baderum hos andre, eller bemærkningen om at efter nogle dage lugter vi alle ens, jeg udtrykte ønske om at man kunne se indholdet på alle træf som ligger på nettet, dette selvom tilmelding ikke er muligt, man kan jo skrive at der kan komme ændringer i programmet, jeg har det bare sådan at jo før jeg ved hvad en overskrift dækker jo før kan jeg tage stilling til evt. deltagelse.
Jeg vil her som på generalforsamlingen gerne rose formand og webmaster samt formandens hustru for den måde som de har behandlet mine telefoniske henvendelser på, og dag somme tider stiller nogle mærkelige spørgsmål er det rart at opleve man trods alt bliver taget seriøs.

Jeg gjorde også opmærksom på at vi ikke oplevede direkte klike dannelse selvom de fleste jo kender hinanden, selvfølgelig vil gamle venner finde sammen når vejret er dårligt inde i campingvognene, men lige så snart det var muligt at opholde sig ude blandede gamle og nye DCK-er sig.

På et tidspunkt havde jeg en snak om pladsen Skamstrup med landsformanden om hvilke mangler jeg syntes der skulle til på pladsen, dette medførte at Landsformanden lovede ar ae på om ikke der af hensyn til småbørns familier kunne komme en sandkasse oppe ved legehuset, dette vil efter min overbevisning kunne lokke familier som f.eks., min egen svigerdatter, søn og barnebarn (3 år) til en plads som Skamstrup, for de helt små vil nemlig være rigtig glade for at der er gynger og sandkasse.

Hilsen
Flemming Bøgvad
Medlem 4787

a-DSC 0022 1

a-DSC 0022 2

a-DSC 0022 3

a-DSC 0022 4

a-DSC 0022 5

a-DSC 0041 2

a-DSC 0041 3

a-DSC 0052 1

a-DSC 0052 2

a-DSC 0052 3

a-DSC 0052 4

a-DSC 0052 5

aDSC 0014