7. juli 2017
Kl. 0900 afgang til træf i DCK arrangeret af de jysk kreds.
Vi havde til dette træfhaft mulighed for at inviterer ikke medlemmer med hvilket vi havde gjort, vi havde inviteret Annegrete og Jørgen fra Felsted.
Turen op til og over Storebælt gik uden problemer, hen over Fyn var der en del trafik, det samme gjaldt også henover strækningen til og forbi Vejle hvor der var megen ferie trafik syd på (god ferie), men da vi skulle på tværs af den via jyske motorvej, her var den en fornøjelse ikke at skulle have en masse trafik drønende omkring os, trafikken blev mere intens da vi kom op mod Struer, passagen af Oddesund broen gik fint dette til trods for de lidt snævre forhold, hvilket vi er vant til på Storstrømsbroen.
Vel ankommet til campingpladsen blev der straks taget hånd af os af Finn, stævneleder, han beskrev de få regler som gjaldt for denne plads, nemlig 3 meters reglen.

Endnu engang på et træf i DCK følte vi os rigtig velkommen, alle hilste hjertelig på os, vi gik i gang med at sætte op telt op alt mens dette foregik dr en livlig trafik frem og tilbage med dejlige mennesker som ville snakke. Annegrete lavede kaffe som vi drak ind imellem.

Sidst på eftermiddagen kom Finn forbi og fortalte at der blev lavet langbord med fælles aftensmad for dem der ville, og her gik snakken livlig på tværs af bordene dette uanset hvem man ellers var sammen med, det blev en hyggelig dag og aften med rigtig godt vejr samt højt humør

8. Juli 2017
Dagen hvor det var planlagt at man skulle ankomme der manglede stadig nogle at ankomme.
Vi brugte dagen med en tur til Thisted om formiddagen, vi gk en tur på den charmerende gågade, i oplevede god gammel 70-er musik, rigtig hyggeligt og et flot hyggeligt gammelt rådhus på torvet.

Kl. 1600 skulle standeren op.

Finn fortalte lidt om træffet samt hvad de skulle ske søndag den 9. juli afgang var præcis kl. 1000, han (Finn) opfordrede til at vi deltagere sendte vores billeder ind til DCK og han udlovede samtidig en flaske af et eller andet til det bedste billede, opfordringerne med billeder til hjemmesiden er en god ide da dette er med til at dokumenterer DCK som en levende organisation, efter standeren var hejst var der happy aur, hyggelig måde at møde de andre på, det virkede som om at selvom man kendte en masse af de øvrig deltagere

Så man gik man alligevel rundt og spurgte interesseret hvor kommer i fra samt hvem er vi, aftenen sluttede med fælles spisning i fælleshuset for dem der havde lyst.

9. juli 2017
Det var dagen hvor vi skulle ud og se til store vejrmøller, og de er store, Vestas har opsat en mølle hvor det nederste del af mølletårnet har en diameter der gør at en Londoner dobbelt dækket bus kan bruge det som garage.

Rundviseren som Finn havde skaffet fortalte en del om tilblivelsen af testcenteret han havde en meget humoristisk indgangsvinkel til de aktivister der i sin tid ville stoppe møllecenteret, vi fik oplyst at de var 6 ejendomme som blev eksproprieret de 5 gik frivilligt med den sidste var en landmand som havde en slægtsgård der gik flere generationer tilbage, her blev der lavet en aftale som betød at han fik retten til at drive jorden, vi blev oplyst om at vindmøller afgiver en lavfrekvens støj som kan være skadelig for helbredet så derfor må ikke leve hele livet indenfor et større areal med møller. Vi sluttede af med at spise vores medbragte madpakker ved vindmøllecenteret, se det var en hyggelig måde at være sammen på.

Efter turen til møllecenteret kørte vi til Thylejren (Det frie samfund) her så hvordan man havde opbygget huse/beboelser af alt muligt forskellig materialer.

Det må erkendes at jeg blev meget overrasket over så stort et areal de har til deres rådighed og forskelligheden i bygge metoder samt standarderne af byggerierne.

Efter turen rundt i lejren gik den hjem til pladsen med fælles kaffebord på vores vej, mens vi sad der kom der bud rundt at campingpladsen gav lidt at drikke ved

Grillhytten kl. 1700, se det er et fint tiltag, aftensmaden blev også ved langbord på “vores vej”
Det er bare ærgerligt at juli måned 2017 ikke viser sig som en rigtig sommermåned, vi hr alle indtil trukket hjem i vores små “hytter” omkring kl. 2000 da varmen så er væk

10. juli 2017
Dagen var beregnet til hviledag eller tag ud på egen hånd, vi nogle stykker som havde tænk os at køre til Thy nationalpark, meeeen det blev der lavet om på da vores ene campingstol gik i stykker dage før, så turen gik til et campingcenter hvor der blev investeret i 2 nye stole, efter frokost kom Finn rundt og fortalte at Sus (campingchef) havde sat nogle spil, petang og kongespil, frem vi kunne bruge, men da en af turdeltagerne havde et klodsspil med blev det dette som flere turdeltagere hyggede sig med.

11. juli 2017
Turen går i dag til Nr. Vorupør hvor blandt andet skal se et hav bad hvor der om vinteren er ikke mindre end 3500 vinterbader til et større bade arrangement, der er 3000 tilskuer og ca. 500 vinterbader, men vi kørte først til N. Vorupør ny kirke som blev opført i 1902.

Se selv mere om baggrunden for kirken på internettet kirken er en lige armet korskirke tegnet af arkitekt Claudius August Wiiinholdt, kirken fremstår efter renovering utrolig meget flot og smuk, den absolut et besøg væd såfremt i skulle komme denne vej.

Nu tilbage til Vorupør hav bad og fiskerleje hvor vi så fiskerbåde der blev slæbt op på stranden med traktorer vi var en tur på molen hvor vi fik fortalt hvordan blæsten og havet når det rigtig går vildt for sig kaster rundt med betonklodser på en vægt af op til 18 ton man kan slet ikke forstille sig hvor store kræfter der til at flytte disse klodser.

Vores guide som skulle være ny i jobbet forså vidt angår kirken var absolut en levende fortæller, jeg havde dog det problem at med høreapparat og bagest i kirken havde lidt svært at høre hvad der blev sagt.

12. juli 2017
Fridag vi, Annegrete, Bente, Jørgen og jeg kørte til Hanstholm hvor vi spiste et alm. Stjerneskud, de kunne fås i 2 størrelser, vi kærte ind gennem Thy national park ude langs med vandet i Klitmøller gjorde vi holdt og gik en tur på havnen, resten af dagen blev brugt til det som også er vigtigt ved camping, nemlig ingenting

13. juli 2017
Vi tog samlet ud til Lodborg fyr hvor vi havde en meget engageret guide, fyret blev bygget i 1883 med C. IX med granisten fra Sverige.

Vi fik historierne om hvordan Fyrmester og fyrassistenterne ikke havde kunne enes, hun fortalte også at i 1944 etablerede tyskerne en bunker ved fyret samt at de begyndte at grave en underjordisk gang mellembunker og fyret, men at dette måtte opgives da fyret begyndte at knage og man kunne se det begyndte at hælde.
Fra fyret kørte vi til Lodbjerg Kirke som var blevet restaureret på den smukkeste måde, kirken havde været sandet til for en del år tilbage men sandet var forsvundet igen, det er en lokal kunstner som har stået for udsmykningen af kirke hvor man blandt andet har lavet 2 låger som kan lukket for altertavlen.

Efter kirken kørte vi til Stensbjerg huse hvor det vat tanken at vi skulle spise de medbragte klemmer samt se på Vesterhavet når det blæser, lad mig bare sige det som jeg oplevede det, hvis det vi oplevede var bæst så er jeg glad for at det ikke var stormvejr, Bente og jeg valgte at køre ind i landet hvor i Thy Nationalpark hvor vi fandt et sted hvor vores madpakker ikke blev fyldt af sand

14. juli 2017
Vi er nu nået til den sidste dag med udflugt, her går turen til Nordisk Folkecenter for vedvarende energi.

Det blev en dag hvor vi endnu engang havde en levende guide som brænder for det man laver, vi fik fortalt t der pt. kun er registeret 4 fugle der er døde som følge af kontakt med vindmøller, vi så deres test anlæg af solceller og fik at vide at de tal som solcellefabrikanterne opgiver på deres hjemmeside holder, vi blev samtidig oplyst at

Danmark er bagefter i forhold til resten af Europa.
Vi fik set følgende, en vind-brint station hvor de omdannede vind energi til brint, de havde lavet forsøg med et halmhus som havde givet dem nogle problemer med holdbarheden specielt i mod nord og vest, de havde fået hjælp af en lokal håndværker som i mange år havde restaureret og som var blevet arbejdsløs, i så en opstilling af solceller fra flere fabrikanter som alle havde såvel krystallinske og tyndfilms anlæg, disse adskiller sig farve, effektivitet, bøjelighed samt evnen til at omsætte direkte og indirekte sollys vi var forbi deres testanlæg af husstand møller som bestod f vertikal-, turbine-, 2 vinget- ,og 3 vinget møller samt en Hanstholmmølle på 525 kW en efter datidens forhold en stor mølle.
Kl. 1600 var de mulighed for at smage på Thy.

Øl fra det lokale bryghus, det må siges at de producerer noget for enhver smag, vi sluttede dagen med fællesspisning hvor vi fik serveret 2 stk. med sild og snaps ønskede man mere at spise så måtte man selv medbringe dette, så det gjorde vi.

15. juli 2017
Vi pakkede det sidste de fleste gjorde klar til afgang når først standeren var strøget hvilket skete kl. 1000.

Finn takkede på vegne af stævne ledelsen for god opførelse, han takke Sus og Bo for at vi kunne få lov til at være på deres “campingplads”, Finn overrakte på vegne af DCK en buket blomster.

Sus takkede os for at vi havde været så tålmodige som vi havde været da pladsen efter hendes udsagn er meget slidt, jeg har været på pladser de var meget mere slidte, jeg syntes samtidig at vedligeholdelsen absolut var i orden det samme gælder rengøringen, hun tilbød os at såfremt vi var på den kant og havde brug for et sted at overnatte var vi velkommen.
Jeg vil gerne takke Sus og Bo for god behandling.

Før flaget blev taget ned bad Annegrethe om ordet, Annegrethe og Jørgen var med som gæster, hun var glad for den modtagelse de havde fået og hun gav udtryk for at de var meget tæt på at melde sig ind, mon ikke de hopper senest omkring oktober hvis der kommer bliv gratis medlem i resten af året samt i hele 2018.
Bente og jeg vil gerne takke alle vi var sammen med for et hyggeligt selskab og specielt en tak til Elin og Finn for et godt arrangement.

D-

D-DSC 0019

D-DSC 0024

D-DSC 0028

D-DSC 0052

D-DSC 0058

D-DSC 0059

D-DSC 0062

D-DSC 0076

D-DSC 0093

D-DSC 0094

D-DSC 0097

D-DSC 0102

D-DSC 0113

D-DSC 0114

D-DSC 0118

D-DSC 0139

D-DSC 0152

D-DSC 0207

D-DSC 0225

D-DSC 0232

D-DSC 0258

D-DSC 0263

D-DSC 0263

D-DSC 0279

D-DSC 0281

D-DSC 0284

D-DSC 0300

DSC 0025

DSC 0196