Som det er de fleste bekendt, driver Foreningen et velfungerende Forsamlingshus, et Permanent Loppemarked og et Landsbymuseum (Den gamle Skolestue).

En investering på omkring 2,0 millioner kroner, inklusiv værdi af frivillig arbejdskraft, fra 2004 -2009 bragte de tre institutioner i den præsentable form de har i dag. Det har sikret en rentabel drift og vedligehold af Forsamlingshuset i perioden 2004 til i dag, men der har ikke været tilstrækkelig indtjening til at færdiggøre de investeringer, der er nødvendige.

Den investering der er behov for i Forsamlingshuset beløber sig ifølge vedlagte investeringsplan til i alt kr. 334.050 og drejer sig om energibesparende foranstaltninger: nyt isoleret gulv i den store sal, hulmursisolering af den gamle del og ventilation endvidere anskaffelse af nye stole og borde.

Med støtte fra puljer og fonde samt egenfinansiering og frivillig arbejdskraft lykkedes det os i 2017 at gennemføre de arbejder og indkøb som anført. Det betyder at vi mangler et beløb på kr. 195.200 til investering i de manglende arbejder og indkøb. Det har ikke været muligt at fremskaffe det beløb fra fonde og puljer.

Vi vil derfor invitere medlemmer og andre med interesse i Foreningen til at overveje om de ønsker at bidrage til gennemførelse af investeringen.

Alle større såvel som mindre beløb vil være yderst velkommen og kan deponeres i Foreningens bankkonto: Reg. Nr. 2190 konto nr. 5070500916 eller betales med mobile pay til nr. 60693. Ved betaling venligst angiv: Bidrag fra ”navn”, Modtagelse af dit bidrag vil blive bekræftet og kvittering udstedt, hvis det ønskes.

Vi er klar over, at nogle modtagere af dette brev driver momsregistreret virksomhed. Et bidrag kan derfor, hvis det ønskes, betragtes som et sponsorat.

Vi ser meget gerne, at dit bidrag så vidt det er muligt indbetales inden udgangen af maj måned. Det vil give god tid til at færdiggøre det endelige budget for anlægsarbejder og indkøb.

Vi vil naturligvis holde vores medlemmer og bidragydere løbende informeret gennem nyhedsbrevet om projektforløbet.

Udover investeringsplanen medsender vi en detaljeret arbejdsbeskrivelse og en tidsplan, da vi har brug for en del frivillig arbejdskraft. Hvis du/I kan give en hånd med bedes i kontakte Frederik, der er bygherre og arbejdsleder. Frederik har e-mail if.eriksen@os.dk og mobil nr. 24415951

Med venlig hilsen,

På bestyrelsens vegne:

Jens Christensen

Formand