Kære læsere af Foreningen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation,

Som tidligere meddelt er det bestyrelsens ønske, at det geografiske område Foreningen dækker, kan få adgang til bredbånd med en god og stabil hastighed. Vi mener det er en af de mest resultatgivende støtter som Foreningen kan give til vores medlemmer, vores læsere af nyhedsbrevet og beboere i området.

Årsagen hertil er, at tilslutning til bredbånd indenfor de nærmeste år sandsynligvis vil have samme betydning som elektricitet-  og vandtilslutning nu har til ethvert hus. Det betyder, at salg af huse uden tilslutning til bredbånd vil være vanskeligt og i bedste fald have en lav salgsværdi. Da flere og flere offentlige og private services digitaliseres, vil behovet for hurtigt bredbånd være stort og stadig stigende.

Det er regeringens mål, at alle husstande i Danmark skal være tilsluttet et hurtigt bredbånd inden 2020. Ifølge Energistyrelsen er der ca. 200.000 husstande i landet, der har utilstrækkelige hastigheder. Ved kortlægning har Energistyrelsen inddelt de 200.000 husstande i husstande med en hastighed på henholdsvis under 5 Mbit/s og under 10Mbit/s. Begge er skønnet at være for lave i et moderne samfund.

Tilslutning til fibernet i selve Skamstrup følger planen med omkring 60 husstande, der forventes at være tilsluttet inden den lovede deadline den 15. oktober 2018. I Foreningen Skamstrup og Omegns område, udenfor Skamstrup, er næsten alle husstande i den laveste kategori (under 5 Mbit/s). Vi har inddelt de 333 husstande i området i grupper med et vist sammenhæng mellem husstande. De syv grupper, plus Skellingsted by, udenfor Skamstrup er:

                                           Område                                          Antal husstande Max.

5 Mbit/s

Max.

10 Mbit/s

Skamstrupvej fra Skamstrup til Skellingsted 8 7 1
Fra Skellingsted til og med Rønnekilde 92 90 2
Skellingsted by 30 Plus 10*
Sørningevej – fra Skamstrup til Kajemose 28 28 0
Lindholtvej, Katrinebjerg og Bennebovej 32 32 0
Nørreskovvej, Ulkestrup og Tømmerup 68 67 1
Skamstrupvej til Mørkøv, Naustok, Grækerhuse og Håbetvej. 29 26 3
Grydebjergvej og Bennebo 46 46 0
I alt 333 296 7

*Ifølge udbyders information til Energistyrelsen, men ikke anerkendt af alle beboere.

Udover mobilnettet er der teknisk mulighed for bredbåndsforbindelse gennem nedgravet fiberkabel eller trådløs forbindelse, hvor førstnævnte har mulighed for en større og mere stabil hastighed. Der er mange udbydere for de forskellige bredbåndsforbindelser.

Firmaet Fibia (delvis ejet af SEAS-NVE) er udbyder for nettet i Skamstrup. Fibia har pt. ifølge firmaets projektkonsulent ordrebogen fuld og kan og vil ikke drøfte nye ordrer de kommende 3-4 måneder. Derefter vil Fibia meget gerne drøfte udvidelser og nye projekter i vores område.

Områder der ikke er kommercielt attraktive kan komme i betragtning for støtte fra Statens bredbåndspulje. De krav der stilles for at komme i betragtning til støtte fra puljen, samt vejledning og ansøgningsprocedurer og –frister (31. oktober 2018) findes på www.ens.dk/bredbåndspulje

Uanset om vi satser på projekter der er afhængige eller uafhængige af støtte fra bredbåndspuljen, er der et stort benarbejde forbundet med at forberede tilslutning – først og fremmest at finde ud af beboernes interesse for tilslutning og villighed til at betale omkostningerne derved.

Jeg vil foreslå, at to personer i hvert af de syv ovenstående områder påtager sig rollen at finde ud af interessen for tilslutning ved et foreløbigt, men ikke bindende tilsagn. Dækningsgraden – d.v.s. antallet af husstande, der ønsker tilslutning, i hvert område er det der vægtes mest både af en kommerciel udbyder og i ansøgninger til bredbåndspuljen. For sidstnævnte vægtes den lave nuværende hastighed også højt. På grundlag af tilstrækkelig interesse i nogle eller alle syv områder kan vi gå videre med sagen i form af kontakter til en udbyder og/eller Energistyrelsen. I så fald kræves der på et senere tidspunkt et bindende skriftligt tilsagn fra hver husstand (adresse).

De to personer i hvert område, der vil påtage sig opgaven, er velkommen til at kontakte undertegnede, der har udarbejdet for hvert område et kort med markerede husstande og deres adresser. Alternativt kan man finde alle relevante informationer på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/bredbåndspulje .

Hvis vi ønsker at ansøge om puljemidler skal alle nødvendige oplysninger fra de syv områder være tilvejebragt senest den 20. september 2018, fordi projekter skal forberedes til annoncering senest den 3. oktober og præsenteres til Energistyrelsen senest den 31. oktober 2018 efter forudgående forhandling og partnerskabsaftale med en udbyder.

Jeg har luftet muligheden til Fibia, at vi betragter alle syv områder som eet projekt, hvor det samlede budget deles ligeligt mellem alle interesserede husstande med eller uden støtte fra bredbåndspuljen. Det er ikke normal praksis i Fibia, men de er lydhøre overfor ideen.

Med venlig hilsen,

Jens Christensen

Formand for Bestyrelsen, Foreningen Skamstrup og Omegn