Fra 1. oktober i år indføre Belgien miljøzone i Bruxelles. Man skal register sin bil online ellers risikere man en bøde på 150 Euro.

Der er dog mulighed for at købe sig adgang til byen hvis ikke din bil opfylder kravene , 8 dage for 35 Euro. Ligesom at invalide biler er fritaget for afgiften.

Læs mere om reglerne på FDMs hjemmeside