Kære læsere af Foreningen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation

Efter Foreningens ordinære generalforsamling kl. 19.00 tirsdag den 4. februar vil der samme aften være Årsmøde fra kl. ca. 19.45 til kl. 22.00. Årsmødets spændende program omfatter:

Indenfor ovennævnte tidsinterval er der afsat 20 minutter til emnet cykelsti og trafikregulering. Projektleder Lars Brandt Christensen for den af Holbæk Kommune, godkendte cykelsti Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup samt trafikregulering i Skamstrup vil præsentere status på projekterne og tidsplan. Lars er villig til at besvare spørgsmål og modtage forslag. (ordstyrer Jens Christensen)

Resten af årsmødet vil omfatte meget korte og præcise indlæg med henblik på en levende debat:

  1. Kommunikation med medlemmer – hjemmeside, facebook, nyhedsbrev og annoncering m.m. med henblik på større deltagelse i foreningslivet og fællesskabet samt spørgeskema undersøgelse (Johnny Rasmussen)
  2. Foreningslivet og fællesskabets forløb fra landbosamfundet, gennem en periode med ”næsten landsbydød” og til det nuværende landsbysamfund og det fællesskab, der kræves for at leve op til nutidens krav og forventninger (Gerda Ulrich)
  3. ? Hvorfor valgte vi som unge familier med små børn at flytte til Skamstrup-området; hvordan blev vi modtaget; fik vi indfriet vores forventninger; og hvad ønsker vi der skal ske i lokalsamfundet for at vi fortsat vil bo i Skamstrup-området? (Mark Seth, Cecilie Garrido og Inge Rubach)

Debat om de tre indlæg 1-3 ledes af Mira Jurcenoks.

  1. Status på en Lokalplan for Skamstrup og en Udviklingsplan for hele Karakterområdet Skamstrup (Jens Christensen)
  2. Projekt Skamstrups Fælles Køkkenhaver. Der er meget store muligheder for at styrke vores selvforsyning med fødevarer. Men lad os begynde i det små. Jeg er uddannet væksthusgartner, og brænder for min have. Jeg har 70m2 drivhus og masser af jord som jeg vil dele med jer sammen med min professionelle erfaring. Udgifterne, opgaverne og udbyttet deler vi. Der er et lille papir med flere detaljer om projektet som interesserede kan tage med hjem. (Michael Lysgaard)
  3. Visioner for en forskønnelse af den centralt beliggende byjord, gadekær og stiforbindelse til Møllen samt anlæg af en naturlegeplads. (Casper Larsen)
  4. Hvor langt er vi nået med forslag til rekreative muligheder i vores kultur- og naturlandskab. Hvordan vil det være muligt at udbygge et stisystem i hele området, der har direkte forbindelse med Friluftsområdet i Skellingsted og som kan fungere som en ”sløjfe” til Istidsruten og Åmose projektet (Lars Arleth)

Debat om de fire indlæg 4-7 ledes af Frederik Eriksen

 

Gennemførelse af indholdet i ovenstående program kan, i betydning for Skamstrup, sammenlignes

med installation af fibernettet for et par år siden. En tilsvarende opbakning og deltagelse fra

Skamstrup-områdets beboere er nødvendig for gennemførelsen af de ovenfor omtalte projekter.

Udover de registrerede læsere af vores nyhedsbrev tillader vi os derfor også at sende dette program

til fibernetmodtagerne samt skolestuevagter i 2019 (Det vil betyde at nogle vil modtage denne

meddelelse to gange). Årsagen er at alle bør møde op til årsmødet for at vise vores lokale

interesse for partnerskabet med Holbæk Kommune angående cykelsti, trafikregulering,

lokalplan og udviklingsplan.

Vi håber også der vil være Kommunalpolitikere og kommunale fagpersoner fra Fælles – skaberne,

der kunne finde tid og lyst til at deltage i årsmødet.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen, Foreningen Skamstrup og Omegn