Kære bruger af Dansk Caravan Klubs campingplads i Skamstrup

 

Regeringen har for kort tid siden meddelt, at der med virkning fra den 29. oktober og 4 uger frem sker ændringer i det ellers bestemte maksimumtal i forhold til, hvor mange man må forsamles i det offentlige rum.

 

I de kommende 4 uger fra den 29. oktober gælder, at der maksimalt må være op til 5 personer i en forsamling. De øvrige oplyste restriktioner, der ikke er relevante i denne sammenhæng, gælder frem til den 2. januar 2021.

 

Skamstrupudvalget har med udgangspunkt i påbuddet besluttet følgende vedrørende campingpladsens anvendelse:

 

I campingpladsens indendørs lokaliteter må der maksimalt være:               I klubhuset 5 personer

                                                                                                                                        I udestuen 5 personer

                                                                                                                                        I Abehytten 5 personer

 

Campingpladsens køkkenfaciliteter kan anvendes såfremt der ikke herved sker overskridelse af det nævnte maksimale antal forsamlede personer. Køkken og anvendte faciliteter skal rengøres og afsprittes efter brug. Tilsvarende rengøring skal ske efter evt. anvendelse af udekøkkenet.   

 

Borde og evt. andre kontaktflader skal afsprittes efter brug.

 

Toilet og badefaciliteter kan anvendes og skal rengøres / afsprittes af brugerne j.fr. allerede gældende bestemmelser. De brugere, som har mulighed herfor, opfordres til at anvende egne faciliteter i vognene.

 

Er du i tvivl, så kontakt venligst Benny Petersen, tlf. 25410064, Martin Seerup, tlf. 23611778, eller Kaj Rasmussen, tlf. 25363715.

 

På vegne af Skamstrupudvalget

Med venlig hilsen

Kaj Rasmussen