Kære brugere af Dansk Caravan Klubs campingplads i Skamstrup

 

Skamstrupudvalget har på et netop afviklet møde besluttet, at der oprettes en mailboks – “Skamstrupudvalget” , hvortil du er velkommen til at indsende konkrete forslag om forbedringer på campingpladsen. Du kan også bruge mailen, hvis du har spørgsmål i relation til pladsens drift.

Udvalget vil ved førstkommende møde efter modtagelse af din mail tage stilling til de modtagne forslag / spørgsmål, hvorefter du modtager et egentligt svar på din henvendelse. 

Til orientering kan det oplyses, at udvalget indtil videre har besluttet af afvikle møde i februar, maj, august og november måned.

 

Postkassen findes på klubbens hjemmeside under Skamstrupudvalget 

 

Med venlig hilsen

På udvalgets vegne 

Kaj Rasmussen