Listen over de mange arbejdsopgaver til den netop afviklede arbejdsweekend på campingpladsen i Skamstrup var klar og opgaverne blev fordelt i forbindelse med standerhejsningen fredag den 16 april.

 

Der var mødt rigtig mange DCK medlemmer op, og de påtog sig samtlige opgaver og endda flere til. Uden at gå i detaljer, så fik de gode medlemmer bragt rigtig god orden i tingene. Der blev blandt meget andet lavet:

gulv i Abehus, reoler i container, fældet træer, skåret og kløvet brænde, malet indvendigt i toiletrum, malet i klubhus, klippet buske og plantet. Der blev ryddet op i den røde container, i værksted og i containergården. Der blev malet el – standere, hegn ved containergården og udvendigt gulv ved informationen.  

 

Det hele var på plads og ordnet i løbet af lørdagen og det sidste var færdig om søndagen.

 

Lige en lille opfordring, som jeg er bedt om at bringe i denne anledning: Hvis man har ting og sager i overskud, som man mener, “at det kan vi måske godt bruge på campingpladsen”, så forhør dig ved en af Skamstrupudvalgets medlemmer inden du medbringer “emnet”.

 

NØJ!! Der er grund til at glæde sig over medlemmernes engagement og iver. Glæden over, at campingpladsen tager sig godt ud, er fælles, og alle vil gerne bidrage med stort og småt.

 

Mit motto er fortsat: “sammen gør vi det bedre”. Den afvigte arbejdsweekend er et rigtig godt eksempel herpå.

 

Det er samtidig en fornøjelse at opleve den gode stemning, som er på pladsen, medlemmernes hjælpsomhed og glæden ved at være sammen.  

 

På vegne af Skamstrupudvalget

Tak for indsatsen

Med venlig hilsen

Kaj Rasmussen, fmd. udvalget