Henrik Lindhart, der indgår i Skamstrupudvalget med ansvarsområde for installationerne, har netop meddelt, at han har solgt sin campingvogn og udtræder af Skamstrupudvalget.

Lad mig her benytte lejligheden til at udtrykke taknemlighed for Henriks mangeårige virke i udvalget. Henrik har primært haft ansvar for pladsens el – installationer gennem mange år. Ansvarsbevidst, ordentlighed og saglighed er nogle af de tillægsord, som passer godt på Henrik. Det har været en fornøjelse at have ham med i udvalget. Tusinde tak for indsatsen.

Når Skamstrupudvalget har haft lejlighed til at drøfte sagen, kommer der nærmere vedrørende “besættelse” af den ledige post i Skamstrupudvalget.

På Skamstrupudvalgets vegne
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, fmd.