Dansk Caravan Klub tilbyder dig, som ikke er eller ikke har været
medlem i de seneste 5 år af DCK, gratis medlemskab i 2021.
Tilbuddet, som ikke forpligter dig i øvrigt, omhandler:

• Gratis CKE – kort (Europæisk campingpas)
• Medlemskort, der blandt meget andet, giver dig adgang til:
• Klubbens hjemmeside.
• Klubbladet Appen-dix.
• Klubbens mangeartede aktiviteter.
• Hygge med andre campister.
• Rabat på en lang række campingpladser i Europa.
Appen-dix udsendes 10 gange om året til din mailadresse og i december måned
som fysisk blad, sammen med CKE – kortet, hvis vi har registreret din indbetaling
af det følgende års kontingent senest den 10. november.

Tilmeld dig her