pga den stigende smitte i samfundet er det besluttet at lukke Skamstrup Camping for Stævner resten af året.

Skamstrup Camping er ikke lukket, den kan forsat benyttes, men der opfordres til ansvarlighed i klubhus og på toiletter.

med venlig hilsen
Leif Hansson
Formand