Til orientering for medlemmerne

 

Skamstrupudvalget har hen over sommeren drøftet, hvordan vi skal indrette / bruge  campingpladsen fremadrettet under hensyntagen til, at pladsen anvendes af ret mange efterhånden.

 

Vi har gennem årene forsøgt at holde fast i princippet om, at vognene skal flyttes hver 3. weekend for at tilgodese græsplænens vækst bedst muligt og det flotte grønne udseende. Det har vist sig stadigt vanskeligere at fastholde, idet belægningen over de seneste ca. 10 år er vokset fra ca. 900 – til nu ca 2.300 vognovernatninger / år. Det er i sig selv en positiv udvikling, men den kalder også på nødvendig tilpasning.

 

Udvalget har derfor besluttet, at –

 

  • der for en prøveperiode – indtil udgangen af 2022 – ikke længere

skal flyttes vogne hver 3. weekend i sommerhalvåret. Vognene kan således forblive på den samme

standplads, hvis brugeren ønsker det. Græsset tættest ved enheden skal mindst en gang om ugen klippes ved brugerens foranstaltning

 

Vi gør opmærksom på, at der ikke er ændret i reglerne omkring opstilling af fortelte m.v. Hvis man

Ikke bor i vognen hver weekend (eller et tilsvarende antal hverdage med samme interval) skal teltet tages ned. Når vognen ikke er beboet, skal eventuelle tæpper, møbler og andet fjernes fra græsplænen.

 

 

  • de enkelte standpladser opmærkes med en flise 30 x 30 cm, hvorpå campingvognens næsehjul skal placeres. Vognene skal fortsat stå vinkelret i forhold til fordelingsvejen.

 

P.s. på given foranledning gør udvalget opmærksom på, at

 

  • rummet under campingvognene ikke må anvendes til opmagasinering.
  • arealet omkring enheden skal holdes fri for grej, når du ikke er i vognen. Det gælder også på helårspladserne.

 

 

Er du i tvivl, så giv mig et ring på tlf. 25363715

 

Der er fortsat ledig kapacitet til opbevaring i udlejningscontaineren.

 

På udvalgets vegne

med venlig hilsen

Kaj Rasmussen, udvalgsformand