Så kom Ferie for Alle i Herning atter i gang efter en lille pause, og naturligvis var DCK Vest på pletten. Det er jo en ganske kendt sag, at alle klubber har behov for nye medlemmer, hvilket jo også gælder DCK Vest og DCK i det hele taget, så her gælder vel ”nødvendighedens” lov.

   Messen bar nok præg af, at der havde været / stadig var Covid 19 i samfundet. DCK var repræsenteret med 25 (28) tilmeldte gennem DCK Vest, dette vel vidende at der var flere DCK’ere på pladsen, hvoraf vi også havde besøg af nogle få af dem den aften kredsen serverede pølser øl og vand. (fik beklageligvis 3 par der meldte fra grundet Covid 19)

    Resultatet af Kreds Vest’s indsat blev 24 nye medlemmer, et ganske godt og  tilfredsstillende resultat. En stor tak til front- personalet for Deres fine indsats.

    Selve Messen bare naturligvis også præg af situationen, hvor selve Vintercampingområdet ”manglede” ca. 230 vogne (der var 605 vogne) i forhold til fordums tider, hvor vi var helt oppe på 835 vogne som det nok højeste antal, ligeledes bar hallerne nok også præg af situationen, da der ”manglede” ca. 60 udstillere, men det afholdt ikke ca. 41000 gæster, at besøge messen hen over de 3 åbningsdage. Vi kunne i år finde væsentlig flere siddepladser og områder med servering end vi tidligere har set, men det gav også en lidt måske tiltrængt plads i hallerne.

   Selve ”vintercampingpladsen” og det areal DCK Vest havde fået tildelt, i øvrigt der hvor DCK har været placeret igennem mange år, havde nok den ret så bløde undergrund som vi stort set nok har været præsenteret for hver eneste år, gennem årene DCK har været til stede i forbindelse med Ferie for Alle.

   Kvarterværtsparret Anne Grete og Jørgen fik gæsterne placeret efter de muliges kunst og ligeledes de 3 autocampere fik fast grund under hjulene, men det skal også lige nævnes, at Jørgen ved ”selvsyn” havde undersøgt grundforholdene, og kom på plads efter nogen besværligheder og ved hjælp ag hele 2 traktorer, så en stor tak for deres indsats.

Med campinghilsen fra Herning.

DCK 699 Janne Kroman og Tonni Hansen.