Dansk Caravan Klub kreds Øst

Til orientering for medlemmer i Dansk Caravan Klub kreds Øst.

 

På campingpladsen i Skamstrup findes 10 helårspladser. Pladserne er tænkt anvendt med udgangspunkt i “Sommerhusloven”. Lovgivningen giver campingpladser, som har tilladelse til at være helårsåbne, mulighed for i perioden fra november til marts, at have gæster boende svarende til weekends og skolernes ferier.

 

Hvem:  Helårspladserne udlejes på helårsbasis til medlemmer af Dansk Caravan  Klub kreds Øst.

 

Hvad:   Du kan læse om betingelser / lejekontrakt på DCK’s hjemmeside.

 

Hvordan:  Hvis du er interesseret i at leje en helårsplads, så skal du henvende dig til en af lejrcheferne og tilkendegive din interesse.

 

Lejrcheferne:

Hanne Sørensen, tlf. 24878966 mail:  Hanne1729@gmail.com

Benny Petersen, tlf. 25410064 Mail: bennylis4100@gmail.com

 

Hvis der ikke umiddelbart er ledige pladser, bliver du skrevet op på en  liste, som beror ved lejrchefen. Du kan altid få oplyst, hvilket nummer du  har på listen, men ikke navne ol. på øvrige interesserede.

 

Hvis der er ledige helårspladser, så har allerede etablerede lejere førsteret  til den ledige plads.

Hvis du står først på listen, og ikke ønsker en tilbudt plads, tilbydes denne til nr. 2 på listen, og så rykker du bagerst på en eventuel venteliste.

 

med venlig hilsen

på vegne af Skamstrupudvalget

Kaj Rasmussen, fmd.