Til orientering for medlemmerne af Dansk Caravan Klub Øst.

 

Skamstrupudvalget har besluttet, at der ikke afholdes arbejdsweekend i foråret 2022. De opgaver, som presser sig på, skal løses med faglig bistand, og det kan ikke lade sig gøre at få alle kalendere til at passe sammen.

 

Opgaverne vedrører nedgravning af kablerne i græsplænen mellem vej 2 og 3. Det sker med gravemaskine.

 

Der skal ryddes op i vindfælderne i skovområdet. Det har Benny og Flemming en aftale om.

 

Der skal etableres græsplæne i det nordvestlige hjørne – helårspladsen. Det klarer Benny og jeg i kommende weekend.

 

Alle kan – og må – selvfølgelig meget gerne bidrage, når turen falder forbi Skamstrup. Der ligger noget brænde, som skal flækkes, bag klubhuset. Husk at være mindst to personer og husk på sikkerhed frem for alt. Oprydning i containergården, de mange cykler skal sorteres og de bedste 4 – 5 stykker gemmes, øvrige skal ud. Der skal opsamles løse grene på græsplænen og andet der “stikker i øjnene”.

 

Vi har aftalt med Karsten, at han ser, om han kan finde en kranmand, som kan hjælpe os med at flytte den nye container på plads mellem de øvrige. Den vil i givet fald blive indrettet med henblik på udlejning af “lagerplads”.

 

Der kommer snarest noget ud om efterårets arbejdsweekend.

 

Med venlig hilsen på udvalgets vegne

Kaj Rasmussen, fmd.