Kære bruger af Skamstrup.

 

Vi har netop konstateret, at der siden sidste weekend har været sat centralvarme på i Klubhuset, idet alle radiatorerne var åbnet. Det er alt for dyrt!!! Det giver anledning til kort at indskærpe reglerne. 

 

Klubhuset må anvendes af pladsens gæster i det omfang, det ikke er optaget i forbindelse med et stævne eller er udlejet. 

 

Der må i førstnævnte forbindelse ikke sættes varme på klubhuset ved anvendelse af radiatorerne. Der må alene varmes op med brændeovnen. 

 

Vi forventer, at alle klubbens brugere respekterer det her nævnte.

 

På Skamstrupudvalgets vegne

Kaj Rasmussen, fmd.