For at blive medlem af DCK Øst Skal du sende en mail eller ringe til DCK øst sekretaiat

Vi skal bruge følgende oplysninger i din mail:

navn *
Ægtefælle/Samlever
Adresse 1 *
Postnr *
Bynavn *
Fødselsdag*
Email *
Telefon *

Per Werhs

Per Werhs

Sekretariat DCK Øst

Telefon nr. 53761757

Email sekretariatet@dckoest.dk

Handelsbetingelser

 

DCK Øst, er en forening, hvor medlemmerne kan arrangere oplevelser og ture for hinanden.
Klubbens overordnede formål fremgår af vedtægtens

 

  • 2 Formål
    Stk.1, At tilbyde medlemmerne, brugere af campere, caravans, telte og teltvogne, en social ramme, hvor camping- og fritidslivet er i fokus.
    Stk. 2, At arrangere fælles ture i ind- og udland.
    Stk. 3, At varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder og relevante interesseorganisationer.
    Stk. 4, At fremme samarbejdet med andre campingklubber og campingpladser

 

Deltagelse i arrangementer

 

Tilmelding / Betaling / Tilbagebetaling:

Ved tilmelding til de af foreningens medlemmer planlagte arrangementer og ture i såvel ind – som udland skal der samtidig ske hel betaling af den fastlagte pris pr. enhed og / eller pr. deltager efter arrangørernes nærmere bestemmelser.

Tilmeldingen er bindende og der kan kun ske hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte beløb, efter ansøgning til arrangøren og hvis pladsen senest 14 dage før arrangementets afvikling besættes til anden side.
Eventuelle billetter, der er indkøbt i forbindelse med arrangementet kan muligvis ikke refunderes.
Eventuelle omkostninger i forbindelse med tilbagebetaling påhviler ansøgeren ligesom eventuelle andre udgifter i forbindelse med afbud, er DCK ØST uvedkommende.

DCK ØST anbefaler sine medlemmer at sikre sig mod tab i forbindelse med afbestilling via en privat tegnet rejseforsikring.

 

Ansvarsfraskrivelse:

DCK ØST kan ikke gøres ansvarlig for skader på materiel eller personer, der måtte opstå i forbindelse med eller i tilknytning til deltagelse i et af foreningens arrangementer.

 

Sekretariatet, Per Wehrs, Skæppevej 23, 4760 Vordingborg

Mail:           sekretariatet@dckoest.dk

Tlf.:            5376 1757

 

DCK ØST

Oktober 2023