Efteråsmanøvre (aflyst)

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 30-10-20 - 01-11-20
00:00

Kategori


Aflyst pga forsamlingforbud

Program:

Fredag: Indkørsel efter kl. 14.00, bedes overholdt.

Lørdag : Kl. 7.30 Morgenbrød, hentes ved den vogn hvor der er et gult skilt med BRØD.   
               Kl. 8.30 Standerhejsning.

               Kl. 9.00 Manøvrekørsel  

Søndag: Kl. 9.00 Diplomkørsel.     

Tidspunkt for standernedhaling meddeles umiddelbart efter sidste diplomkørsel.

Der er ikke strøm og vand på pladsen. Toilettet kan, hvis det er åbent, tømmes på offentligt toilet ved parkeringspladsen. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for, at efterlade toilettet uden spor af tømningen.     Mere info herom ved standerhejsning.                        

HUSK: Tag affald med hjem.

Det er meget vigtigt, der ikke puttes affald i de skraldespande der er på området, så alt affald skal tages med hjem. Generator er kun til nødstrøm og kun mens der er manøvrekørsel på banen.

OBS. Stævnegebyret går til dels morgenbrød, kørediplomer, mærker til diplomer, vingave for lån af campingvogn(e) til BIJE, brændstof mv til afhentning af cv.- og trailer. Batterier til afmærknings lamper. Markerings bånd. Dette er blot nogle af de udgifter der er. Flere forespørger hvert år hvad stævnegebyret går til. Der er faktisk mange udgifter kan I se.

Stævnegebyret er 130kr. pr. enhed som betales ved tilmelding inden den 20 oktober 2020

Diplomkørsel 75kr og evt. omkørsel 25kr. betales på stævnet.

God weekend.

Med venlig hilsen på vegne af manøvreteamet

 Pia Svitzer Andersen tlf. 20954283.

PS: Ret til ændringer forbeholdes.

Deltagerliste kræver login