Generalforsamling kreds Øst

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 19-03-22
00:00

Kategori


Indkaldelse til kreds Øst generalforsamling

Lørdag den 19. marts kl. 10.00

Der serveres kaffe og rundstykke fra kl. 9.00

Skamstrup forsamlingshus

 

Dagsorden ifølge vedtægterne § 7 stk. 1.

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning ved kredsformanden

2A Årsberetning fra Skamstrupudvalget.

 1. Årsregnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen.
 2. Budgetrevision samt budget fremlæggelse til godkendelse
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 1. Valg af kredsformand i lige år og kredskasserer i ulige år.
 2. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen i ulige år og et medlem i lige år.
 3. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (hvert år).
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år).
 1. Valg af formand til Pladseudvalg.

 

Der afholdes kredsgeneralforsamlings stævne på Skamstrup

Fra 18 til 20 marts. Program med hvidere kommer senere, se under stævner på hjemmesiden.