kredsgeneralforsamling for DCK kreds Vest (Åben)

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 17-09-21 - 19-09-21
00:00

Kategori


DCK Kreds Vest indkalder til

Ordinær Kredsgeneralforsamling

Lørdag d. 18. september 2021

Vestbirk Camping, Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk

Så er det tid for den lettere forsinkede ordinære generalforsamling i kreds Vest. Kredsbestyrelsen håber, at så mange som muligt af kredsens medlemmer vil komme og gøre deres indflydelse gældende.

Som vanligt afholdes der et stævne i forbindelse hermed fra d. 17. – 19. september 2021.

Fredag d. 17. september 2021:

Ankomst

Kl. 19:45 Standerhejsning med efterfølgende Happy Hour.

Lørdag d. 18. september 2021:

Kl. 09:00 Dørene åbnes for registrering og morgenkaffe m.m. – Vi gør venligst opmærksom på, at vi gerne vil have en tilbagemelding fra Dem der udelukkende kommer til generalforsamlingen, så vi ved hvor meget ekstra morgenmad vi skal regne med.

Kl. 10:00 Generalforsamlingen starter med følgende dagsorden efter vedtægtens § 7:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kredsformanden afgiver kredsbestyrelsens årsberetning.
 3. Kredskassereren fremlægger årsregnskabet.
 4. Fremlæggelse af budget.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kredsformand i lige år og kredskasserer i ulige år
    a. Kredskasserer Leif Chr. Sørensen er på valg (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.
    a. Michael S. Hansen er på valg (modtager ikke genvalg)
    a. Annelise Borkner er på valg (modtager ikke genvalg)
 9. Valg af 1. og 2. suppleant til kredsbestyrelsen (hvert år).
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år).
 11. Eventuelt.

Forslag til KGF skal være kredsformanden i hænde senest lørdag d. 4. september 2021. Forslagenes fulde ordlyd vil i skriftlig form være til medlemmernes disposition på KGF.

Efter KGF vil kredsens jubilarer blive hædret.

Kl. 18:00 Dørene åbnes til festaften.

Kl. 18:30 I år bliver menuen en anden, da vi får den fra et andet sted. Menuer er:

 • Hønsesalat på annanas med hjemmebagte flutes.
 • Kalvesteg stegt som vildt med waldorfsalat, bønner, brunede kartofler, hvide kartofler, skysauce samt surt og sødt.
 • Rubinsteinerkage

Efter middagen vil der være mulighed for at få rystet maden på plads ved dans.

Kl. 23:00 Godnat og tak for i dag.

Søndag. d. 19. september 2021:

Kl. 10:00 Standerstrygning samt tak for denne gang.

Deltagerbetalingen: er kr. 200.00 pr. person, hvilket inkluderer morgenmad lørdag, samt festaftenen med dans til levende musik, servering, alt service og ikke mindst hele opvasken, man skal ene og alene komme med sit gode humør.

 • Egne drikkevarer må medbringes!

Overnatning: afregnes direkte med pladsen til den nette sum af kr. 150,- pr. døgn (inkl. strøm, kun til ladere).

Betaling: Online ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist: Senest d. 8. september 2021.

Ret til ændringer forbeholdes.

På kredsens vegne

Kredsformand

Jan Erik Zimmermann

Har du/I spørgsmål, kan jeg kontaktes på:

Mobil: 2140 8244

Mail: me_the_zim@hotmail.com

Deltagerliste kræver login