Kreds vest generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 06-03-20 - 08-03-20
00:00

Lokation
Hampen

Kategori


Så er det tid for den 1. ordinære generalforsamling i kreds Vests historie. Det skal gerne fejres med maner, så derfor vil vi opfordre flest muligt af kredsens medlemmer til at komme og gøre deres indflydelse gældende.

Som vanligt afholdes der et stævne i forbindelse hermed fra d. 6. – 8. marts 2020. Der er som altid mulighed for at komme dagen før.

Fredag d. 6. marts:
Ankomst
Kl. 19:45 Standerhejsning med efterfølgende Happy Hour.

Lørdag d. 7. marts:
Kl. 09:00 Dørene åbnes til morgenkaffe med et rundstykke, rugbrød, ost, marmelade, pålæg og kaffe/te.
Kl. 10:00 Generalforsamlingen starter med følgende dagsorden efter vedtægtens § 7 (med et par små ændringer:
1. Valg af dirigent.
2. Kredsformanden afgiver kredsbestyrelsens årsberetning og tidligere landsformanden afgiver LS beretning.
3. Kredskassereren fremlægger årsregnskabet og tidligere landskassereren fremlægger årsregnskab for DCK.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af kredsformand i lige år og kredskasserer i ulige år
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.
9. Valg af 1. og 2. suppleant til kredsbestyrelsen (hvert år).
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år).
11. Eventuelt.

Da vi nu har ”arvet” dagsordenen fra LS, skaber det lidt uorden i de valgperioder medlemmerne i bestyrelsen er valgt ind på. Det betyder at formanden skal vælges igen og kassereren kun for 1 år.

Det er blevet besluttet at der ikke afholdes LGF i år. Det betyder så at Kaj og Ellen kommer til Østs og Vests ordinære KGF og fremlægger beretning og regnskab for DCK 2019.

Forslag til KGF skal være kredsformanden i hænde senest lørdag d. 22. februar 2020. Forslagenes fulde ordlyd vil i skriftlig form være til medlemmers disposition på KGF.

Under KGF vil jubilarer blive hædret, samt udlevering af pins for point.

Kl. 18:00 Dørene åbnes til festaften.
Kl. 18:30 Esben vil igen i år servere en fantastisk festmenu for os.

Efter middagen vil der være mulighed for at få rystet maden på plads ved dans.

Kl. 23:00 Godnat og tak for i dag.

Søndag. d. 8. marts:
Kl. 10:00 Standerstrygning samt tak for denne gang.

Priser:
2 personer, 2 * overnatning, strøm til ladere, morgenmad + festmiddag – kr. 585,-
1 person, 2 * overnatning, strøm til ladere, morgenmad + festmiddag – kr. 335,-
Aftensmad fredag: Koster kr. 75,- pr. person (flæskesteg med det hele).
Overnatning øvrige dage: Det koster kr. 50,- pr. døgn (afregnes direkte med cafeteriakroen).
Morgenmad lørdag: Det koster kr. 32,- pr. person for dem, som kommer kørende til KGF om lørdagen og gerne vil have morgenmad. Betales ved ankomst.

Betaling: Online ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist: Senest d. 19. februar 2020.

Ret til ændringer forbeholdes.

På kredsens vegne
Kredsformand
Jan Erik Zimmermann
Har du/I spørgsmål, kan jeg kontaktes på:
Mobil: 2140 8244
Mail: me_the_zim@hotmail.com

Deltagerliste kræver login