Stævne ved Kreds Vest Generalforsamling(Åben)

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 18-03-22 - 20-03-22
00:00

Kategori


Stævne i forbindelse med Ordinær Kredsgeneralforsamling i kreds vest

Fredag d. 18. marts – Søndag d. 20. marts 2022

Vestbirk Camping, Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk

Fredag d. 18. marts 2022:

Ankomst

Kl. 19:45 Standerhejsning med efterfølgende Happy Hour.

Lørdag d. 19. marts 2022:

Kl. 09:00 Dørene åbnes for registrering og morgenkaffe m.m.

Kl. 10:00 Generalforsamlingen starter med dagsorden efter vedtægtens § 7:

Kl. 18:00 Dørene åbnes til festaften.

Kl. 18:30 I år bliver menuen en anden, da vi får den fra et andet sted. Menuer er:

  • Hønsesalat med ananas og flutes.
  • Kalvesteg stegt som vildt med det hele.
  • Marengs med mocca.

Efter middagen vil der være mulighed for at få rystet maden på plads ved dans.

Kl. 23:00 Godnat og tak for i dag.

Søndag. d. 20. marts 2022:

Kl. 10:00 Standerstrygning samt tak for denne gang.

Deltagerbetalingen: Kr. 200.00 pr. person, hvilket inkluderer happy hour fredag, samt festaftenen lørdag med dans til levende musik.

  • Egne drikkevarer må medbringes!

Overnatning: afregnes direkte med pladsen til den nette sum af kr. 170,- pr. døgn (inkl. strøm, kun til ladere).

Betaling: Online ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist: Senest lørdag d. 12. marts 2022.

Ret til ændringer forbeholdes.

På kredsens vegne

Kredsformand

Jan Erik Zimmermann

Har du/I spørgsmål, kan jeg kontaktes på:

Mobil: 2140 8244

Mail: me_the_zim@hotmail.com

Deltagerliste kræver login

DCK Kreds Vest indkalder til

Ordinær Kredsgeneralforsamling

Lørdag d. 19. marts 2022 kl. 10:00

Vestbirk Camping, Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk

Så er det atter tid til den ordinære generalforsamling i kreds Vest. Kredsbestyrelsen håber, at så mange som muligt af kredsens medlemmer vil komme og gøre deres indflydelse gældende.

Lørdag d. 19. marts 2022:

Kl. 09:00 Dørene åbnes for registrering og morgenkaffe m.m. – Vi gør venligst opmærksom på, at vi gerne vil have en tilbagemelding fra dem, der udelukkende kommer til generalforsamlingen, så vi ved hvor meget ekstra morgenmad vi skal regne med.

Kl. 10:00 Generalforsamlingen starter med følgende dagsorden efter vedtægtens § 7:

  1. Valg af dirigent.
  2. Kredsformanden afgiver kredsbestyrelsens årsberetning.
  3. Kredskassereren fremlægger årsregnskabet.
  4. Fremlæggelse af budget.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af kredsformand i lige år og kredskasserer i ulige år
    1. Formand Jan Erik Zimmermann er på valg (modtager ikke genvalg)
  8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.
    1. Tonni Hansen er på valg (modtager genvalg)
  9. Valg af 1. og 2. suppleant til kredsbestyrelsen (hvert år).
  10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år).

Forslag til KGF skal være kredsformanden i hænde senest lørdag d. 5. marts 2022. Forslagenes fulde ordlyd vil i skriftlig form være til medlemmernes disposition på KGF.

Efter KGF vil kredsens jubilarer blive hædret.

Deltagerbetalingen: Kr. 0.00 pr. person, hvilket inkluderer morgenmad

Tilmeldingsfrist: Senest  lørdag d. 12. marts 2022.

Ret til ændringer forbeholdes.

På kredsens vegne

Kredsformand

Jan Erik Zimmermann

Har du/I spørgsmål, kan jeg kontaktes på:

Mobil: 2140 8244

Mail: me_the_zim@hotmail.com