Tranestævne i Sverige (Åben)

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 26-03-22 - 02-04-22
00:00

Kategori


Turen til Sverige, hvor vi skal besøge en Tændstikfabrik i Jönköping og se Tranedans ved Falköping.
I perioden 26. marts og 2. april 2022, arrangerer Kreds VEST en tur til Jönköping hvor vi bl.a. kan se, hvordan man i gamle dage fremstillede tændstikker.
Tændstikmuseet i Jönköping fortæller om et vigtigt stykke svensk industrihistorie. Det var fremstillingen af tændstikker, som skabte den store økonomiske fremgang i Jönköping i midten af 1800-tallet.
Museet viser værktøj, maskiner, tændstikæsker, etiketter m.v. fra tændstikepokens barndom og fortæller om fremstillingsteknikken og arbejdernes forhold.
Ved fremstilling af tændstikker bruges der fx asp til fremstillingen og et enkelt aspetræ rækker til 370.000 tændstikker.
I midten af 1800-tallet foregik fremstillingen manuelt. Rundt om i de små hjem sad kvinder og børn og fremstillede tændstikæsker og klistrede etiketter på æskerne. For mange familier blev det den vigtigste indtægtskilde.
Brødrene Johan og Carl Lundström grundlagde i 1848 Jönköping Tændstik fabrik, som var den første store industribygning i Jönköping. Til de første tændstikker blev der brugt hvid og gul fosfor som antændte, hvis det blev gnedet mod et andet materiale. Tændstikkerne tændte let, men fosforen var giftig for fabriksarbejderne.
I år 1853 begyndte brødrene som de første at fremstille sikkerhedstændstikker.
Den farlige hvide fosfor blev udskiftet med en rød ufarlig fosfor. Sikkerhedstændstikken blev vist frem på verdensudstillingen i Paris i år 1855. Fremstillingen af tændstikker blev en stor industri og i år 1875 var 2138 personer beskæftiget på fabrikken i Jönköping, som ude i Verden blev kendt som tændstikbyen.
I år 1870 blev opfinderen Alexander Lagermann ansat på fabrikken, hvor man i dag kan se hans maskiner som bidrog til tændstikindustriens hurtige udvikling og mekanisering.
Tændstikmuseet har en stor samling etiketter fra tændstikæsker fremstillet i Jönköping. Æskerne bliver solgt over hele verden og etiketterne blev designet efter den lokale smag og de lokale traditioner. Blot til eksport har man i Sverige fremstillet over 10.000 forskellige etiketter.
Byen Husqvarna ved Jönköping, er med tiden vokset sammen med Jönköping og huser Husqvarna Museum, som viser udviklingen fra våbenfabrik i 1600-tallet, til en modernet storindustri i 1800- og 1900-tallet, der bl.a. fremstillede symaskiner, cykler, knallerter, motorcykler, komfurer, græsslåmaskiner og meget andet.

Efter et par dage i Jönköping/Husqvarna tager vi videre nordpå til Falköping, hvor vi skal opleve ca. 25.000 traner danse. Rekorden er 27.300 traner på en dag.
Tranerne tilbringer vinteren i Sydeuropa (bl.a. Spanien og Nordafrika og Tunesien) og i det tidlige forår, flyver de til ynglepladserne i bl.a. Midt- og Nordsverige.
Undervejs stopper de op for at hvile ud. Et af stederne er ved Hornborgasøen.
Tranerne er næsten altædende. Insekter, snegle, frø, bær æg, frøer og mus er nogle af de fødeemner, fuglene kan finde i og omkring den lavvandede sø.
I første halvdel af 1900-tallet lå der en del spritbrænderier ved søen. Alkoholen blev fremstillet af kartofler, som blev dyrket på markerne omkring søen. Her kunne fuglene om foråret forsyne sig med de kartofler som lå tilbage på jorden efter høsten.
I dag er spritbrænderierne fortid og i stedet spreder myndighederne korn ud til de sultne traner, omkring 150 tons korn om året. Det sker ikke for at holde på fuglene til glæde for turisterne, men for at undgå, at de tusindvis af sultne traner går i lag med de lokale bønders afgrøder.
Tranedansen er ikke en parringsdans, men en måde hvorved en hun og en han styrker båndene mellem sig.
Dansen varer som regel blot 10-20 sekunder ad gangen og består i, at parrene hopper og flakker med vingerne, mens de står over for hinanden. Efter nogle dages ophold ved søen, trækker de fleste af de tusindvis af traner videre til ynglepladserne højt mod nord. Selve parringen sker hovedsagelig først, når fuglene ankommer til ynglepladsen. I september vender tranerne tilbage til Sydeuropa og Nordafrika.
En Trane vejer mellem 4-7 kg og er 1.40-1.30 meter høj og dermed Europas højeste fugl.
Den har et vingefang på mellem 1.40 – 2.25 meter og kan blive 25-30 år gammel og lever i livslange forhold med dens mage.
Deltageren afregner selv med de to Campingpladser.
Prisen for turen er
200,- pr. par.
100,- for enlig

OBS!
DCK gør opmærksom på, at DCK ikke kan gøres ansvarlig for skader på materiel eller personer, der måtte opstå i forbindelse med eller i tilknytning til et af klubben planlagt og afviklet arrangement.

Arrangør: 1254 Inger & Jørgen Friis

Deltagerliste Kræver login