Kreds Vest Sverigetur

Kreds Vest Sverigetur

Camping hos Lise og Jørn i Sverige. En onsdag sidst i august startede 3 hold jyske DCK’ere mod Sverige, hvor vi skulle mødes med andre jyder, fynboer og sjællændere. Nogle havde planlagt en anden rute og kørt hen over broerne, mod ”endestationen”, som var hos et...

Kreds Vest Sankt Hans på Fornæscamping

Kreds Vest Sankt Hans på Fornæscamping

På trods af alle landets ”stridigheder” de sidste par år – såsom Covid19 – lykkedes det for Kreds Vest, at få afholdt et velbesøgt Sct. Hans træf på Fornæs Camping (en af klubbens samarbejdspladser). Det er ikke altid lige let, at få det tidsmæssigt placeret, da...

Ekstra ordinærgeneralforsamling kreds øst

Ekstra ordinærgeneralforsamling kreds øst

Lørdag den 3. juli afholdt DCK kreds Øst ekstraordinær generalforsamling, hvor vi både valgte ny kasserer og ny formand.Baggrunden var at den hidtidige kasserer Dorte Larsen fratrådte sit hverv som kasserer, grundet arbejdspresset i hendes arbejdsliv og hvervet som...

Thy Stævne

Thy Stævne

Så skete det endeligtThytræf 12-16. maj Første træf i DCK VEST efter coronapausen. 20 vogne var meldt til og der var nærmest feststemning , som i gamle DCK dage. Alle snakkede sammen, og vi mødtes på kryds og tværs af hinanden. Selve træffet indeholdt alt, hvad der...

Kreds vest påske på Ærø

Kreds vest påske på Ærø

Nogle DCK’familier (5 par) havde i fællesskab besluttet at aflægge Ærø i det sydfynske øhav et besøg. Det var for nogle af deltagerne mere end 50 år siden, at man sidst havde aflagt øen en visit – hvilket var helt tilbage i tiden hvor den legendariske ”Flaske Peter”...

Efterårs tur med DCK til Sindal

Efterårs tur med DCK til Sindal

Sindal camping i det nordjyske havde stillet et kæmpe telt til rådighed til fri afbenyttelse selvfølgelig med sikkerhed for at Corona reglerne bliver overholdt.15 vogne havde meldt deres ankomst i løbet af weekenden dvs. 30 personer og teltet måtte huse 50 personer så...

Kreds Vest Viborg Stævne

Kreds Vest Viborg Stævne

Viborg-træf Den 4-6 september afholdt Kreds Vest, træf på Viborg Sø camping. Allerede torsdag var næsten alle 14 vogne ankommet, fordi der var arrangeret ture allerede fredag. Om formiddagen kørte vi til Dollerup bakker, til en travetur med guide, - en tur der trak...