Gave og jubilæumsregulativ

Jubilæumsåret er det år, i hvilket medlemmet har været medlem af DCK i en ubrudt periode på henholdsvis 10, 25, 40 eller 50 år. Skæringsdagen er 1. januar uanset indmeldelsesdato.

Kredsgeneralforsamlingerne fejrer jubilarerne på følgende måde:

Medlemmer, der har været medlemmer af DCK i en ubrudt periode på 10 år  tildeles en 10års nål i bronze med DCK’s logo.

Medlemmer, der har været medlemmer af DCK i en ubrudt periode på 25 år, tildeles en 25års nål i ”sølv” med DCK’s logo samt en buket blomster.

Medlemmer, der har været medlemmer af DCK i en ubrudt periode på 40 år, tildeles en 40års nål i ”guld” med DCK’s logo samt en buket blomster.

Medlemmer, der har været medlemmer af DCK i en ubrudt periode på 50 år tildeles en 50års nål i ”platin” med DCK’s logo samt en buket blomster. Medlemmet udnævnes til æresmedlem og er hermed kontingentfri fra det følgende kontingent år.

Hvis en jubilar ikke er til stede ved en generalforsamling, og efterfølgende anmoder om jubilæumsnålen, fremsendes denne i december måned i jubilæumsåret.

Vedtaget med ændringer april 2016

Vedtaget med ændringer i september 2019