Handelsbetingelser

Dansk Caravan Klub – for folk på farten – hele året – er en landsdækkende klub, hvor medlemmerne kan  arrangere ture for hinanden. Klubbens overordnede formål fremgår af vedtægtens § 2, som blandt andet omhandler

§ 2 Formål

Stk. 1, At bidrage til, at medlemmerne, brugere af caravans, campingbiler og teltvogne, får et oplevelsesrigt og meningsfyldt fritidsliv.

Stk. 7, At arrangere fællesture såvel i ind – som udland.

Deltagelse i arrangementer

Betaling / tilbagebetaling

Ved tilmelding til de af klubbens medlemmer planlagte arrangementer i såvel ind – som udland skal der samtidig ske hel – eller delvis betaling af den fastlagte pris / enhed / deltager efter arrangørernes nærmere bestemmelser.

Tilmeldingen er bindende og der kan kun ske tilbagebetaling af det indbetalte beløb, efter ansøgning til arrangøren og hvis pladsen senest 14 dage før arrangementets afvikling besættes til anden side. Eventuelle omkostninger i forbindelse med tilbagebetaling påhviler ansøgeren ligesom eventuelle andre udgifter i forbindelse med afbud, er DCK uvedkommende.

DCK anbefaler sine medlemmer at sikre sig mod tab i forbindelse med afbestilling via en privat tegnet rejseforsikring.

Ansvarsfraskrivelse

“Dansk Caravan Klub ikke kan gøres ansvarlig for skader på materiel eller personer, der måtte opstå i forbindelse med eller i tilknytning til deltagelse i et af klubben planlagt og afviklet arrangement.”