Medlemmer af DCK kan betale for en måned ad gangen, dog minimum to måneder.

Prisen er:
Fra og med oktober til og med marts: 600 kroner pr. måned
Fra og med April til og med september: 800 kroner pr. måned.
DER SKAL ALTID BETALES FOR MINDST TO MÅNEDER.
Er der betalt for to måneder, kan opholdet forlænges med en måned ad gangen i umiddelbar forlængelse af det allerede betalte ophold.
Der betales altid forud.
Betalingen beregnes fra startdatoen af et ophold til natten på den tilsvarende måned hvor betalingen stopper uanset længden af månederne.
Eksempel:
Et ophold på to måneder påbegyndes den 15. februar . Der vil være betalt til natten mellem den 15. og den 16. april. Hvis opholdet derefter forlænges med en måned, vil betalingen dække til natten mellem den 16. maj og den 17. maj.
Hvis et ophold afsluttes i april eller oktober, hvor priserne skifter betales der i forhold til om datoen er før eller efter den 15. april eller 15. oktober.
Afsluttes et ophold senest natten mellem den 15. og 16. april betales der 600 kroner efter taksten for marts. Afsluttes opholdet natten mellem den 16. og 17. april eller senere i april betales der 800 kroner efter taksten for april.
Tilsvarende før og efter afslutning natten mellem den 15. og 16. oktober.
Vognen skal flyttes senest efter 3 uger i perioden fra og med 1. april til og med 31. oktober.
Af hensyn til statistikken skal der udfyldes blanketter for hvert ophold med angivelse af antal voksne og antal børn og antal overnatninger.
El kan afregnes efter hvert ophold eller hver den 1. i en måned.
Endvidere skal el altid afregnes, når vognen flyttes og der skiftes el stander.