§1, stk. 1.

Medieudvalget, der nedsættes af samarbejdsudvalget, består af tre personer. En formand for udvalget, hjemmesidens ‐ og Appen‐dix redaktører.

Stk. 2.

Medieudvalget har til opgave at optimere klubbens medlemsblad såvel som klubbens hjemmeside, så begge medier fremstår tidssvarende og brugervenlige. Medieudvalget løser i øvrigt ad hoc opgaver i relation til klubbens kommunikation efter samarbejdsudvalgets nærmere bestemmelse.

Redaktøren af klubbens hjemmeside forestår annoncesalg i forhold til såvel hjemmeside som medlemsbladet.

Stk. 3.

Samarbejdsudvalget fastlægger Appen‐dix form, størrelse og antal udgivelser pr. år.

Stk. 4.

Medlemsbladet og klubbens hjemmeside bør foruden relevante annoncer, almindeligt caravanstof og klubmeddelelser give spalteplads for alle saglige indlæg af almen interesse for klubbens medlemmer.

Stk. 5.

Medieudvalget refererer til samarbejdsudvalget.

Vedtaget på landsgeneralforsamlingen i april 2016.

Vedtaget med ændringer i september 2019.