KREDS Jylland
Bestyrelsesmøde
Sted: Årø camping
Dato. 19-22/10 2017
Deltagere: Kredsformand: Pia Brammann
Kreds kasser.: Elisabeth S. Hansen
Sekretær: Gurli Jensen
Bestyrelsesmedlem: Kirsten Thomsen( Afbud)
Bestyrelsesmedlem: Ejvind Madsen
1. suppleant: Finn V. Olesen
2. suppleant: Henning Hansen
Suppleanter Finn V. Olesen indkaldt
1. Dagsorden: Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Underskrift og
godkendelse af referat
Godkendelse af referatet. Godkendt.
3. Orientering fra
formanden
Kirsten Thomsen udtræder af bestyrelsen fra d.d. af helbredsmæssige
årsager, 1. suppleant Finn Olesen indtræder i bestyrelsen.
Det har længe været et ønske, at finde en sammenarbejdsplads i
Jylland, hvor vi kan afholde stævner eller bare mødes
Mulig forslag:
Camping pladsen stiller et antal pladser til rådighed, som vi betaler leje
af. Vi har selv strømstandere.
Den 16.11.2017 er der møde på Sjælland angående nyt IT.
4. Meddelelser fra
bestyrelsen.
Finn: Tilmelding til jagtstævnet bliver forlænget da der stadig er ledige
pladser.
Ejvind: 1. Forslag til campingplads. DUI lejr som sælges som
fritidshus, grusvej som tilkørselsvej, pæn bygning med opholdsrum til
ca. 50 personer, skal umiddelbart ikke renoveres.
2. Forslag Løgballe camping, v. Juelsminde. Samarbejdsplads med
samlingsstue, med plads til 50 personer + telte og udendørs pool.
.
5. Status for regnskab.
(kredskasserne)
Ingen ændringer siden sidst.
KREDS Jylland
Bestyrelsesmøde
Sted: Årø camping
Dato. 19-22/10 2017
6. Kommende stævner.
28-29/10 2017 Åbent hus arrangement v. forhandler.
Finn ved Jysk Campingforhandler.
Ejvind ved Tarup Campingforhandler.
Pia ved Nr. Hostrup Campingforhandler.
Henning ved Ormslev Campingforhandler.
Husk at spørge om vi må komme igen, ved forårs åben hus 2018
3-5/11 2017 Jagt/ Natur/ Vild mad stævne.
Thorager camping.
Stævneleder 2728 Elin og Finn Olesen.
Max. 40 deltagere.
Tur til Vedersø, med mulighed for at handle.
8-10/12 2017 Julestævne.
Camping Mitte.
Stævneleder 2457 Pia og Keld Brammann.
Multihallen bestemmer antal personer, som kan deltage i stævnet.
Lørdag bustur til Flensborg, om aftenen julemad, pakkeleg og gluwein.
Stævner 2018.
23-25/2 2018 Herning messe.
Stævneleder 1645 Lillian og Henning Hansen.
2-4/3 2018 Kredsgeneralforsamling.
Stævneleder 2457 Pia og Keld Brammann.
Menu bliver bestilt hos Esben.
10-11/3 2018 Åbent hus arrangement hos forhandler.
27-29/4 2018 Landsgeneralforsamling.
Stævneleder2457 Pia og Keld Brammand
Bryrup Camping med multihal til 150 personer er foreslået
Ejvind har talt med personen, der kan levere musik.
Mad: Grillet svin, kartofler og salat samt dessert
Byg selv hot dog til natmad.
DCK 60 års jubilæum i 2018
Kan fejres med en veteran tog tur, med evt. orkester ”Bras band”.
24-26/8 2018 Karup camping. Morten Koc.
KREDS Jylland
Bestyrelsesmøde
Sted: Årø camping
Dato. 19-22/10 2017
Stævneleder 1645 Lillian og Henning Hansen.
Evt. en dragefestival første weekend i september eller
fødselsdagsstævne anden weekend i september, med evt. festmiddag.
Julestævne.
Egeskov slot i november.
Stævneleder 2457 Pia og Keld Brammand.
7. Dansk / Tysk status Alle stævne leder, skal have godkendt deres budget. Det samme
gælder også Dansk / Tysk udvalget. Budget skal godkendes af
landskasserne Ellen eller af kredsformanden Pia, ellers ingen stævne.
Dansk / Tysk kan i 2018 fejre 50 års jubilæum.
Pinse stævne i Tyskland
Oktoberfest sidst i oktober
Stiftungsfest i Tyskland. Dato kendes ikke
8. Idéer til kommende
stævner.
Januar hobbystævne v/ Haderslev.
Kort påsketur evt. til Brande.
Juni Sankt Hans stævne på Fornæs.
Oktober kort efterårstur
Jagtstævne i Thy.
9. Eventuelt. Stævnet i Karup d. 25-28/8 2017 kørte fint med deltagelse af 26 vogne.
10. Næste møde: I januar
Referent: GJ