KREDS Jylland Bestyrelsesmøde Sted: Årø camping Dato. 19-22/10 2017 Deltagere: Kredsformand: Pia Brammann Kreds kasser.: Elisabeth S. Hansen Sekretær: Gurli Jensen Bestyrelsesmedlem: Kirsten Thomsen( Afbud) Bestyrelsesmedlem: Ejvind Madsen 1. suppleant: Finn V. Olesen...