DCK Skamstrup camping

Supplerende aftale til ordensreglerne / lejeaftale

Denne aftale beskriver de vilkår, der gælder i forbindelse med leje af fast plads på DCK Skamstrup camping. Pladsen almindelige ordensregler er i øvrigt gældende.

Pr den 1/6 2022 er prisen til 9000,- kr. pr. år. Denne pris træder i kraft for eksisterende kontrakter pr. 1/6 2023
El pr. kwt. 6,- kr.
Miljøtillæg 5,- kr. pr. døgn pr. voksen
Ekstra voksen 40,- kr. pr. døgn

Eventuelle prisændringer varsles med et år. Hvis der etableres terrasse på pladsen (på lejers foranstaltning) modregnes der 4.000 kr. i det års leje, hvor terrassen etableres. Terrassen er herefter Skamstrups ejendom.

Pladsens areal: pladserne langs det nordlige hegn – 5 stk. – afgrænses mod syd af vejanlægget og mod nord af det levende hegn. Pladserne er ca. 12 m brede. Pladserne langs det vestlige hegn – 5 stk – afgrænses mod øst af vejanlægget og mod vest af  det levende hegn.pladserne er ca. 10 m brede.   

Placering af vogn: vognene skal placeres med træktøjet mod vejen, ud til denne og med plads til en personbil på højre side.

Anvendelse:  hvis vognen jævnligt køres bort fra pladsen, skal der etableres kørefast under lag i form af plastelementer, lagt i jordniveau og opfyldt med sand. Der må etableres kørefast underlag af samme slags til en bil. 
 Der kan anlægges en terrasse ud for vognen. Terrassen skal måle 6 x 3 m og udføres i trykimprægnerede terrassebrædder lagt på 75 x 75 mm trykimprægnerede stolper. Stolperne skal hvile på et underlag af fliser. Brædderne fastskrues med skruer beregnet til formålet. Se I øvrigt
ordensreglerne.
Der må etableres fast gulv i eventuelt opstillet fortelt. Hvis vognen og teltet flyttes, skal arealet ryddes.

Den faste plads må ikke anvendes til opbevaring af materiel. Der må ikke
opstilles stand – by telte, redskabsrum / telte, stakit ol. Der må ikke etableres beplantning. Arealet omkring enheden skal være ryddet, når enheden ikke er beboet.     

Pasning:  græsset tæt ved enheden klippes ved lejers foranstaltning således, at den faste plads generelt fremstår vedligeholdt.  

Vedligholdelse: enheder på de faste pladser skal fremstå velholdte, og eventuelt etableret terrasse skal holdes fri for begroninger og olieres mindst en gang om året.Terrasserne smøres med transparent ufarvet olie.  

Vilkår:  pladsleje afregnes for et år ad gangen fra den første i en måned.

Aftalen kan opsiges af begge parter med 14 dages varsel. Der sker ikke tilbagebetaling af den indbetalte pladsleje. 

Eventuelle tvister afgøres af Skamstrupudvalget.  

Misligholdelse af aftalen: manglende overholdes af ovenstående vilkår betragtes som misligholdelse
af aftalen, og det kan i gentagelsestilfælde betyde opsigelse af lejeaftalen.

Lejer
  
    
Udlejer
Dansk Caravan Klub
Skamstrupudvalg