Varme i Klubhuset på Skamstrup Camping

Varme i Klubhuset på Skamstrup Camping

Kære bruger af Skamstrup.   Vi har netop konstateret, at der siden sidste weekend har været sat centralvarme på i Klubhuset, idet alle radiatorerne var åbnet. Det er alt for dyrt!!! Det giver anledning til kort at indskærpe reglerne.    Klubhuset må anvendes af...

Arbejdsweekend i foråret 2022

Arbejdsweekend i foråret 2022

Til orientering for medlemmerne af Dansk Caravan Klub Øst.   Skamstrupudvalget har besluttet, at der ikke afholdes arbejdsweekend i foråret 2022. De opgaver, som presser sig på, skal løses med faglig bistand, og det kan ikke lade sig gøre at få alle kalendere til at...

Helårspladser på Skamstrup camping

Helårspladser på Skamstrup camping

Dansk Caravan Klub kreds Øst Til orientering for medlemmer i Dansk Caravan Klub kreds Øst.   På campingpladsen i Skamstrup findes 10 helårspladser. Pladserne er tænkt anvendt med udgangspunkt i “Sommerhusloven”. Lovgivningen giver campingpladser, som har...

Ordensregler på Skamstrup

Ordensregler på Skamstrup

Der er netop udformet et nyt sæt ordensregler vedrørende ophold på campingpladsen i Skamstrup, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på. Ordensreglerne findes ved infohuset, og vi er lige ved at udforme en lille folder, hvori ordensreglerne er beskrevet, som den...

Orientering fra Skamstrupudvalget helårsplads

Orientering fra Skamstrupudvalget helårsplads

DCK medlemmer i DCK kreds Øst har mulighed for at leje en helårsplads på campingpladsen i Skamstrup. Der findes ialt 10 helårspladser. Pt er ingen ledige. De bestemmelser, der gælder for leje af en helårsplads, fremgår af nedenstående lejeaftale. Hvis du ønsker at...

Leje opbevaringsplads

Leje opbevaringsplads

DCK medlemmer i DCK kreds Øst kan nu leje opbevaringsplads i en container på campingpladsen i Skamstrup. De bestemmelser, der gælder for leje af opbevaringsplads, fremgår af nedenstående lejeaftale. Hvis du ønsker at leje opbevaringplads, så kontakt Hanne Sørensen,...

Orientering fra Skamstrupudvalget

Orientering fra Skamstrupudvalget

Henrik Lindhart, der indgår i Skamstrupudvalget med ansvarsområde for installationerne, har netop meddelt, at han har solgt sin campingvogn og udtræder af Skamstrupudvalget. Lad mig her benytte lejligheden til at udtrykke taknemlighed for Henriks mangeårige virke i...

Skamstrup Camping arbejdsweekend foråret 2021

Skamstrup Camping arbejdsweekend foråret 2021

Listen over de mange arbejdsopgaver til den netop afviklede arbejdsweekend på campingpladsen i Skamstrup var klar og opgaverne blev fordelt i forbindelse med standerhejsningen fredag den 16 april.   Der var mødt rigtig mange DCK medlemmer op, og de påtog sig samtlige...